Gå til indhold

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Danske Regioners prisopgave i psykiatri blev stiftet i 2008 med det formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer. Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau inden for de psykiatriske specialer. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kroner, 15.000 kroner og 10.000 kroner.

Igen i år var bedømmelsesudvalget enige om, at de indsendte opgaver lå på et højt fagligt niveau.

De tre vindere

Førstepladsen og 25.000 kroner:

Anna Skovgaard Møller Nielsen for opgaven: ”Effect of Mode of Birth on development of Mental Disorder in the Offspring: a nationwide Danish Cohort Study”.

Bedømmelsesudvalget sagde, at Anna præsenterer et meget veludført studie baseret på registerdata med et flot design og nogle interessante resultater. Hertil var udvalget enige i, at der fremstilles en fin diskussion af confounding, og at opgaven har et godt greb om resultaterne.

Andenpladsen og 15.000 kroner:

Helle Gade Andersen for opgaven: ”Striatal Volume Increase After Six Weeks of Selective Dopamin D2/3 Receptor Blockade in First-Episode, Antipsychotic-Naive Schizophrenia Patients”.

Bedømmelsesudvalget hæftede sig ved, at der var tale om en opgave med et kompliceret stof, hvor Helle har ydet et stort bidrag til arbejdet. Hertil lagde bedømmelsesudvalget vægt på, at opgaven var velskrevet og havde en klar og tydelig hypotese samt et klinisk relevant forskningsspørgsmål.

Tredjepladsen og 10.000 kroner:

Kristine Andersen for opgaven: ”Association between neonatal homecare for preterm infants and incidence of postpartum depression in mothers”.

Bedømmelsesudvalget lagde vægt på, at der er tale om et spændende registerstudie med nogle interessante og relevante resultater. Endvidere var bedømmelsesudvalget også enige i, at der fremstilles en god og kritisk diskussion, og at studiet generelt er velskrevet.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
  • Professor, ledende overlæge, ph.d. Merete Nordentoft
  • Professor, læge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask
Læs mere

Relaterede nyheder

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere