Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Danske Regioners prisopgave i psykiatri blev stiftet i 2008 med det formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer. Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau inden for de psykiatriske specialer. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kroner, 15.000 kroner og 10.000 kroner.

Igen i år var bedømmelsesudvalget enige om, at de indsendte opgaver lå på et højt fagligt niveau.

De tre vindere

Førstepladsen og 25.000 kroner:

Anna Skovgaard Møller Nielsen for opgaven: ”Effect of Mode of Birth on development of Mental Disorder in the Offspring: a nationwide Danish Cohort Study”.

Bedømmelsesudvalget sagde, at Anna præsenterer et meget veludført studie baseret på registerdata med et flot design og nogle interessante resultater. Hertil var udvalget enige i, at der fremstilles en fin diskussion af confounding, og at opgaven har et godt greb om resultaterne.

Andenpladsen og 15.000 kroner:

Helle Gade Andersen for opgaven: ”Striatal Volume Increase After Six Weeks of Selective Dopamin D2/3 Receptor Blockade in First-Episode, Antipsychotic-Naive Schizophrenia Patients”.

Bedømmelsesudvalget hæftede sig ved, at der var tale om en opgave med et kompliceret stof, hvor Helle har ydet et stort bidrag til arbejdet. Hertil lagde bedømmelsesudvalget vægt på, at opgaven var velskrevet og havde en klar og tydelig hypotese samt et klinisk relevant forskningsspørgsmål.

Tredjepladsen og 10.000 kroner:

Kristine Andersen for opgaven: ”Association between neonatal homecare for preterm infants and incidence of postpartum depression in mothers”.

Bedømmelsesudvalget lagde vægt på, at der er tale om et spændende registerstudie med nogle interessante og relevante resultater. Endvidere var bedømmelsesudvalget også enige i, at der fremstilles en god og kritisk diskussion, og at studiet generelt er velskrevet.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
  • Professor, ledende overlæge, ph.d. Merete Nordentoft
  • Professor, læge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask
Læs mere

Relaterede nyheder

Udmøntning af 600 mio. kr. årligt til markant løft af psykiatrien

Regeringen har på vegne af finanslovspartierne indgået aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri. Aftalen sikrer, at midlerne kommer ud, hvor behovet er størst og flere får den hjælp, de har brug for.

Læs mere

Psykiatrien er fortsat klar til at modtage alle patienter

Markant færre er blevet henvist til psykiatrisk behandling, siden corona-epidemien gjorde sit indtog i Danmark. Men psykiatrien står klar til at behandle alle, og det er vigtigt at henvende sig til sin læge ved symptomer, fastslår Danske Regioner.

Læs mere

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere