Coronavirus/Covid-19

Nyt samarbejde skal modvirke forsynings-problemer med kritisk medicinsk udstyr

Danske Regioner, KL og Lægemiddelstyrelsen etablerer et nyt logistikcenter, der skal styrke overblikket over kritisk medicinsk udstyr og værnemidler i kommuner og regioner ifm. COVID-19 og omfordele efter behov.

Lægemiddelstyrelsen etablerer nu sammen med Danske Regioner og landets kommuner et nationalt logistikcenter, som får ansvar for at understøtte overvågning, distribution og omfordeling af kritisk medicinsk udstyr og værnemidler mellem kommuner og regioner, hvis behovet skulle opstå.

Det nationale logistikcenter skal koncentrere sig om medicinsk udstyr og værnemidler som f.eks. ansigtsmasker, beskyttelseskitler og operationsudstyr, som er kritisk vigtigt for patientsikkerheden, uanset om det gælder bekæmpelsen af coronavirus eller andre alvorlige sygdomme.

Hensigten med det nye logistikcenter er at sikre, at der ikke opstår akut mangel på kritisk medicinsk udstyr og værnemidler lokalt, som kan true patientsikkerheden på f.eks. hospitaler og plejehjem, som følge af de forstyrrelser i forsyningskæden, som er udløst af COVID19-pandemien.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Regelmæssig indmelding af lagerstatus i kommuner og regioner

Lægemiddelstyrelsen har allerede i nogen tid samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, kommuner og regioner om at styrke det nationale overblik over lokale lagre af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, det estimerede daglige forbrug lokalt samt information om eventuelle mangler.

Disse oplysninger vil fremover løbende blive opdateret i et nyudviklet it-system, som Lægemiddelstyrelsen, regionerne og kommunerne i fællesskab har hasteudviklet til lejligheden.

Kontakt med distributører og fabrikanter

Lægemiddelstyrelsen er i øvrigt i kontakt med både danske og udenlandske distributører samt fabrikanter af medicinsk udstyr og værnemidler, og kan på den baggrund bidrage til, at kritiske forsyninger af medicinsk udstyr og værnemidler distribueres hen, hvor behovet er størst.

Skulle det komme til en situation, hvor der bliver behov for at prioritere forsyningen af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, vil det ske på baggrund af en lægefaglig vurdering, der foretages i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om forsyningsproblemer af betydeligt omfang med medicinsk udstyr og værnemidler forårsaget af coronavirusudbruddet, men det kan ikke udelukkes, at det kan opstå.

Lægemiddelstyrelsen følger situationen nøje og er i tæt dialog med myndigheder og virksomheder i ind- og udland.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Om coronavirus/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Stærkt samarbejde viser vejen for fremtidens beredskab

Kampen mod covid-19 har givet os ny værdifuld læring om, hvordan vi styrker epidemiberedskabet. Men vi kan også bruge kriseerfaringerne i den daglige drift i sundhedsvæsenet. Det skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere

Lad os bruge krisen konstruktivt til gavn for borgerne

Corona-krisen har vist, at det ikke kræver store omorganiseringer at indfri ønsket om et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Derimod kræver det, at vi bygger videre på de faglige fællesskaber, som har vist sig stærke, når det handler om at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere