Gå til indhold

Coronavirus/Covid-19

Nyt samarbejde skal modvirke forsynings-problemer med kritisk medicinsk udstyr

Danske Regioner, KL og Lægemiddelstyrelsen etablerer et nyt logistikcenter, der skal styrke overblikket over kritisk medicinsk udstyr og værnemidler i kommuner og regioner ifm. COVID-19 og omfordele efter behov.

Lægemiddelstyrelsen etablerer nu sammen med Danske Regioner og landets kommuner et nationalt logistikcenter, som får ansvar for at understøtte overvågning, distribution og omfordeling af kritisk medicinsk udstyr og værnemidler mellem kommuner og regioner, hvis behovet skulle opstå.

Det nationale logistikcenter skal koncentrere sig om medicinsk udstyr og værnemidler som f.eks. ansigtsmasker, beskyttelseskitler og operationsudstyr, som er kritisk vigtigt for patientsikkerheden, uanset om det gælder bekæmpelsen af coronavirus eller andre alvorlige sygdomme.

Hensigten med det nye logistikcenter er at sikre, at der ikke opstår akut mangel på kritisk medicinsk udstyr og værnemidler lokalt, som kan true patientsikkerheden på f.eks. hospitaler og plejehjem, som følge af de forstyrrelser i forsyningskæden, som er udløst af COVID19-pandemien.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Regelmæssig indmelding af lagerstatus i kommuner og regioner

Lægemiddelstyrelsen har allerede i nogen tid samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, kommuner og regioner om at styrke det nationale overblik over lokale lagre af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, det estimerede daglige forbrug lokalt samt information om eventuelle mangler.

Disse oplysninger vil fremover løbende blive opdateret i et nyudviklet it-system, som Lægemiddelstyrelsen, regionerne og kommunerne i fællesskab har hasteudviklet til lejligheden.

Kontakt med distributører og fabrikanter

Lægemiddelstyrelsen er i øvrigt i kontakt med både danske og udenlandske distributører samt fabrikanter af medicinsk udstyr og værnemidler, og kan på den baggrund bidrage til, at kritiske forsyninger af medicinsk udstyr og værnemidler distribueres hen, hvor behovet er størst.

Skulle det komme til en situation, hvor der bliver behov for at prioritere forsyningen af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, vil det ske på baggrund af en lægefaglig vurdering, der foretages i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om forsyningsproblemer af betydeligt omfang med medicinsk udstyr og værnemidler forårsaget af coronavirusudbruddet, men det kan ikke udelukkes, at det kan opstå.

Lægemiddelstyrelsen følger situationen nøje og er i tæt dialog med myndigheder og virksomheder i ind- og udland.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Om coronavirus/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Frontpersonale med senfølger efter COVID-19 skal mødes med udstrakt fleksibilitet

Sundhedsministeren, Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Yngre Læger er enige om, at der fortsat skal udvises udstrakt fleksibilitet over for frontpersonale i sundhedssektoren, der har senfølger efter at være blevet smittet med COVID-19 på arbejdspladsen.

Læs mere

Regioner bakker op: Restriktioner kan fjernes, men hospitaler vil fortsat døje med ventelister

Regionerne bakker op om, at tiden er inde til at fjerne restriktionerne. Hospitalerne vil dog fortsat være pressede og have svært ved at følge med i udredning og behandling af andre sygdomme. Fokus er nu på at komme op på normalt aktivitetsniveau.

Læs mere

Overordnede rammer for udmøntning af vinterpakken og fordeling mellem regionerne

Fordelingen mellem regionerne af pengene fra vinterpakken er på plads og regionerne har fastlagt de helt overordnede rammer for, hvordan pengene skal bruges.

Læs mere

De praktiserende læger skal hjælpe med Covid-vaccination i hele landet

Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en rammeaftale, som åbner for, at både børn og voksne kan blive vaccineret mod covid-19 i hele landet. Det sker efter, at sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i vaccinationsudrulningen. Praktiserende læger i alle regioner forventes at gå i gang med at vaccinere i løbet af næste uge.

Læs mere