Gå til indhold

Regioner hilser nye anbefalinger på akutområdet velkomne

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort nye anbefalinger til organisering af den akutte sundhedsindsats for de kommende 10 år. Anbefalingerne flugter godt med regionernes arbejde og giver bedre muligheder for at tilrettelægge gode akuttilbud i hele Danmark.

Hvad skal regioner og kommuner tage højde for, når de skal planlægge gode akuttilbud til borgere i Danmark?
Svaret ligger i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, og i dag kom styrelsen for første gang i 13 år med nye anbefalinger til, hvordan borgeren skal visiteres og behandles ved brug for akut hjælp fra sundhedsvæsenet.

Danske Regioner hilser de nye anbefalinger velkomne. Ikke mindst fordi anbefalingerne i høj grad flugter med akutudspillet ”Når du har brug for os”, som regionerne lancerede i 2018.

- Sundhedsstyrelsen understøtter med de nye anbefalinger den udvikling af det akutte sundhedsvæsen, som regionerne har stået i spidsen for siden 2007. Planlægningsgrundlaget giver os gode rammer for at arbejde videre med udvikling af de akutte tilbud til borgerne i hele landet, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

De nye anbefalinger dækker hele kæden af akutte tilbud fra alarmcentralen og vagtlægen til hospitalernes akutmodtagelser og de forskellige sundhedstilbud i kommunerne.

Sammenhæng i indsatsen

Regionerne har siden 2007 etableret 21 akuthospitaler med speciallæger med i front og har sikret et mere ensartet akutsystem og lægehelikopterdækning i hele Danmark. De har desuden løftet kompetenceniveauet hos de sundhedsprofessionelle, som tager sig af akut syge patienter – både i ambulancen og i akutmodtagelsen – og været med til at løfte den frivillige indsats, så omkring 100.000 frivillige nu er klar til at løbe ud ved hjertestop overalt i landet.

I de nye anbefalinger er der bl.a. større fokus på sammenhæng i indsatsen for fysiske og psykiske sygdomme. Samtidig understreger Sundhedsstyrelsen, at den nye speciallæge i akutmedicin er en vigtig del af behandlingen i akutmodtagelserne. Derfor ser regionerne også frem til en ny specialuddannelse i akutsygepleje målrettet sygeplejerskerne i regionernes akutmodtagelser.

Et nyt vigtigt punkt er desuden betoningen af samarbejdet mellem regionerne og kommuner på det akutte område, som Danske Regioner og KL allerede er i fuld gang med at udvikle med 12 fælles pejlemærker.

- Vi har en meget stærk akutbehandling i Danmark og med de nye anbefalinger har regionerne et godt grundlag for at arbejde videre. Et af sigtepunkterne er i høj grad et tættere samarbejde mellem regioner og kommuner, siger Ulla Astman.

Læs mere

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Marie Hauberg
Kommunikation
M: 2365 2977
E: mau@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder