Gå til indhold

COVID-19

Regionerne opretter klinikker til borgere med senfølger efter COVID-19

Regionerne vil oprette senfølgeklinikker til de mennesker, der oplever alvorlige eller langvarige senfølger som konsekvens af sygdom med COVID-19. Det skal være med til at styrke indsatsen og skabe klarere rammer for behandlingen.

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt anbefalinger på området for senfølger. Anbefalingerne er blevet til på baggrund af bidrag fra en ekspertgruppe og regionernes erfaringer, fordi hospitalerne allerede nu behandler patienter med senfølger. En af anbefalingerne er oprettelsen af klinikker, der er særligt målrettede dem, der oplever alvorlige eller langvarige senfølger efter sygdom med COVID-19.

- Det er vigtigt at slå fast, at patienter med senfølger efter COVID-19 allerede bliver behandlet i vores sundhedsvæsen i dag. Men med de nye senfølgeklinikker i hele landet bliver det nemmere at være patient, fordi det bliver tydeligere, hvilke opgaver, som skal løses ved egen læge, og hvilke opgaver der skal løses på hospitalerne, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

Behandlingen er tæt på

Hovedelementerne i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er en opdeling af lette og alvorlige senfølger. De lette senfølger skal udredes og følges ved egen læge, mens dem med alvorlige eller langvarige senfølger skal høre til hospitalernes senfølgeklinikker.

- Det giver rigtig god mening, at lave den her opdeling i organisering mellem milde og alvorlige senfølger, fordi langt størstedelen heldigvis kun oplever milde senfølger. Det betyder i praksis at patienterne langt oftest vil kunne blive behandlet i deres nærområde og i vante rammer hos deres egen læge, siger Ulla Astman.

Landsdækkende klinikker

Senfølgeklinikker med specialiserede tværfaglige teams vil i den kommende tid blive oprettet i alle regioner. En vigtig opgave vil være opfølgning på de patienter, som oplever alvorlige senfølger efter indlæggelse med COVID-19.

 - Klinikkerne skal først og fremmest styrke den nuværende indsats for dem, der oplever alvorlige senfølger. Samtidig har vi også fortsat brug for mere viden om COVID-19, og derfor vil det også blive en vigtig opgave for klinikkerne at løfte, siger Ulla Astman.

Regionerne går nu i gang med at etablere senfølgeklinikkerne og forventer, at de første patienter vil blive modtaget inden udgangen af 2020. 

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder