Gå til indhold

GF20

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Stephanie Loses formandstale på Danske Regioners digitale generalforsamling blev afholdt på halvårsdagen for, at Danmark lukkede ned som reaktion på Corona-krisen. Og der blev da også først og fremmest uddelt rosende ord og tak til de mange, der alle har bidraget til omstillingen af sundhedsvæsenet.
Formanden understregede også, at dette års generalforsamling er den første efter regeringsskiftet, hvor der er blevet skabt klarhed om regionernes fremtid.

I sidste måned meldte Venstre ud, at de nu også står bag regionerne. Det betyder, at regeringen sammen med et meget stort flertal i Folketinget nu har konkluderet, at regionerne er kommet for at blive. Derfor står regionerne nu på et endnu sikrere fundament og kan se ind i at løfte de mange nye opgaver, som bedst lader sig løse i et regionalt demokrati:

- I forbindelse med 10 årsplanen for psykiatrien er regionerne klar til at tage ansvar for et samlet behandlingstilbud til borgere, der er under behandling i psykiatrien og samtidig har et misbrug, sagde Stephanie Lose i sin tale.

Om handicapområdet, sagde hun: 

- I forbindelse med evaluering af handicapområdet er regionerne klar til at påtage sig myndighedsansvaret for udvikling og drift af det højt specialiserede socialområde, fx tilbud inden for rehabilitering af hjerneskade og kompleks autisme.

Også udfordringerne på ungdomsuddannelserne blev adresseret af formanden:

- Der skal tages stilling til kapacitetsstyring og elevfordeling på ungdomsuddannelserne, og her er regionerne det oplagte valg til at sikre social balance i elevsammensætningen og god tilgængelighed i yderområderne. Og vi har generelt mod på at spille en større rolle på uddannelsesområdet, som vi kender det fra vores nabolande.

Og Lose understregede også, at regionerne er parate til at tage et stort ansvar på sig, når det gælder miljø og klima:

- På miljø- og klimaområdet er regionerne det oplagte valg som koordinerende myndighed for klimatilpasning og kystsikring, for implementering af de nationale klimamål i den regionale geografi og for sikring af naturområder og biodiversitet i det åbne land.


Læs mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere