Gå til indhold

ÅRETS BORGERINDDRAGENDE INITIATIV

Psykiatriens Peerboard vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Region Nordjylland har samlet et Peerboard, der giver psykiatriens patienter og pårørende en direkte stemme i udviklingen af fremtidens psykiatri. Initiativet "MED ikke FOR" skaber både værdi hos den enkelte borger og regionens sundhedsvæsen, og derfor modtog det i dag prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

I år har Årets Borgerinddragende Initiativ sat fokus på indsatser, der i særlig grad inddrager patienter og pårørende aktivt i behandlingen eller giver dem gode værktøjer til at leve med deres psykiske sygdom. Det kan fx være ved sammen at skabe løsninger, der giver værdi for borgeren, og det er netop, hvad Psykiatriens Peerboard "MED ikke FOR" har haft succes med gennem workshops, dialog og samskabelse.

- Det er meget velfortjent, at vi i dag kan overrække prisen til Psykiatriens Peerboard. Initiativet er et levende bevis på, at borgerinddragelse gør en forskel for både patienter og sundhedspersonale i psykiatrien, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Prisen blev overrakt på Danske Regioners generalforsamling fredag d. 11. september 2020.

Værdiskabende for både borgere og sundhedsvæsen

Peerboardet har, sammen med psykiatriens ansatte, udviklet en nordjysk psykiatri, der er mere personcentreret og imødekommer patienters og pårørendes ønsker og behov. Med Peerboardet har den enkelte patient eller pårørende, med psykisk sygdom tæt inde på livet, fået mulighed for at sætte ord på de svære ting. Samtidig er der skabt en ramme for at bruge både gode og dårlige erfaringer konstruktivt til at forme fremtidens psykiatri.

- Årets vinderinitiativ viser, at sundhedsvæsenet kan gøres endnu mere nært, ved at inddrage dem det handler om. Psykiatriens Peerboard gør både patienter, pårørende og ansatte klogere og er en stor inspiration til, hvordan fremtidens psykiatri kan udvikles i samarbejde mellem borgere og sundhedsprofessionelle, siger Stephanie Lose.

Udover at være til gavn for psykiatriens patienter og pårørende, er Peerboardet nemlig også værdifuldt for det nordjyske psykiatriske sundhedsvæsen. Peerboardet giver borgernes erfaringer tilbage til psykiatrien, hvor de bruges til at skabe forbedringer, så pengene bruges på det, der skaber mest værdi for patienterne.

Stærkt felt af nominerede på tværs af regionerne

Udover Psykiatriens Peerboard "MED ikke FOR" var fire andre initiativer i år nomineret til prisen, æren og de 10.000 kr. til forbedring af de fysiske rammer, der følger med vindertitlen.

Region Nordjylland var, udover vinderinitiativet, nomineret med initiativet PRO-psykiatri, der bruger patientrapporterede oplysninger i samtalen mellem patient og behandler. To initiativer fra Region Hovedstaden var også nomineret til prisen: Børnekurser til børn som er pårørende og Skole På Tværs, der tilbyder gratis recovery-kurser. Også Region Sjælland var med i kapløbet om vindertitlen med SAFE-appen til personer, der er selvskadende eller pårørende, der gerne vil hjælpe.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere