Gå til indhold

Psykiatri

Børn og unge fortjener god og hurtig hjælp

Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien, skriver Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg i Berlingske Tidende.

Debatindlæg af Lars Gaardhøj i Berlingske Tidende den 27. maj 2021.

For mange børn og unge mistrives. Vejen til hjælp er ofte for lang. Derfor glæder det mig, at sundhedsminister Magnus Heunicke i Berlingske Tidende d. 21. maj med regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien lover mere forebyggelse og flere tilbud til børn og unge med mistrivsel eller psykiske problemer.

Danske Regioner mener, at det er afgørende, at 10-årsplanen stiller krav om rettigheder og standarder til indsatsen – både i kommuner og regioner. Vi siger: Lad os gøre det bedre end i dag, hvor mange børn og unge venter for længe, før de får hjælp.

Vi skal sikre tidlig opsporing og henvise rettidigt til børne- og ungdomspsykiatrien, når nødvendigt. Kvaliteten og kapaciteten i kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal styrkes, så børn og unge møder fagpersoner i deres eget nærmiljø. Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital. Tilbuddene skal være ensartede, for børn i hele landet fortjener god og hurtig hjælp.

Det glæder mig også, at KL’s formand Jacob Bundsgaard på Danske Regioners generalforsamling den 20. maj sagde, at kommunerne er klar til nationale kvalitetsstandarder. En mere fælles tilgang til opgaverne i kommuner og regioner vil løfte kvaliteten og styrke samarbejdet på tværs af sektorer. Regionerne har gode erfaringer flere steder i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor man i samarbejde med kommunerne rykker behandlingen tæt på barnets hverdag.

Nu skal vi have alle kommunerne med. 15 procent af børn og unge diagnosticeres med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år. Lad os sammen vende den negative udvikling med en ambitiøs psykiatriplan. Det skylder vi vores børn og unge.

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere