Gå til indhold

Uddannelse

Langt de fleste unge kommer ind på drømmegymnasiet

Regionerne kan igen i år melde, at langt de fleste unge er blevet optaget på deres foretrukne gymnasium eller HF. Samlet set har 95 pct. fået plads på deres førsteprioritet.

Hvert år søger flere tusinde unge ind på det almene gymnasium eller HF, og hvert år prioriterer de, hvilket gymnasium de helst vil gå på.

Og til næste skoleår får mere end 94 pct. af de unge plads på deres foretrukne stx-uddannelse, Det viser regionernes årlige opgørelse. Tallet er dermed en smule større end sidste år, hvor 93 pct. fik opfyldt deres ønsker. På HF får 97,5 pct. af ansøgerne deres førsteprioritet.

Det glæder formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

- Vi er glade for, at så mange unge får tilbudt deres foretrukne gymnasium igen i år. Det har uden tvivl stor betydning for den enkelte unge. Samtidig er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at fordele eleverne på en måde, som både er god for den enkelte og for samfundet, siger hun.

Balance mellem gymnasier

Regionerne arbejder hvert år på at fordele eleverne, så man sikrer en balance mellem små og store gymnasier. De små ungdomsårgange truer nemlig eksistensen af mindre skoler særligt i yderområderne, og det vil betyde lang transporttid for nogle unge, hvis den lokale ungdomsuddannelse lukker.

- Det er vigtigt, at alle unge kan tage en ungdomsuddannelse i en rimelig afstand af, hvor de bor. Det er en politisk opgave, og det er vigtigt for os i regionerne at bidrage til dette. Når elevgrundlaget sikres, kan skolerne koncentrere sig om at skabe uddannelser af høj kvalitet for de unge, siger Stephanie Lose.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø
T: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Nyt udspil fra Danske Regioner: Sundhedsuddannelserne skal tættere på hverdagen

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner mener, at nytænkning af uddannelsessystemet er vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal omstilles til morgendagens udfordringer

Gode meritmuligheder, flere korte overbygningsuddannelser og bedre koordinering af optag på sundhedsuddannelserne skal være med til at sikre, at fremtidens hospitaler bliver rustet til at tage imod den stigende strøm af patienter de kommende år.

Læs mere

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Læs mere