Gå til indhold

Sundhed

86 procent af de somatiske patienter er tilfredse

En brækket arm, en hofte, der skal udskiftes eller blindtarmsbetændelse. Der er udbredt tilfredshed med sundhedsvæsenet blandt de somatiske patienter. Det viser en ny stor undersøgelse på hospitalsområdet.

Ikke færre end 136.892 somatiske patienter er blevet stillet en stribe spørgsmål i den store Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed, ”LUP Somatik”.
Resultatet viser, at tilfredsheden er størst, når patienterne bliver spurgt, om de ansatte er venlige og imødekommende.

Tak til de ansatte

-Det er dejligt, at patienterne synes godt om mødet med personalet, og at topscoren blandt patienterne er, at de oplever personalet som venligt og imødekommende. Undersøgelsens resultat er på flere områder en stor cadeau til de ansatte, der hele tiden arbejder med god kontakt med patienterne, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

-Det betyder meget for en indlæggelse eller et ambulant besøg, at patienterne føler, at de bliver taget godt imod. Det giver den bedste forudsætning for, at der kan tages afsæt i den enkeltes behov, ressourcer og sygdomsbillede ift. at tilbyde den rette behandling tilføjer hun.

Sammenligning og læring

Undersøgelsen bliver foretaget, så hospitaler og afdelinger får resultaterne særskilt fra deres egne patienter, så de kan sætte ind præcis dér, hvor der er behov for det.

-Vi foretager løbende målingerne, så man kan sammenligne sig med andre afdelinger og hospitaler og tage ved lære af de bedste, siger Karin Friis Bach.

Tilfredsheden er særlig høj i den langt største gruppe af de adspurgte, nemlig over 100.000 ambulante patienter med planlagte besøg på et hospital. Omvendt er tilfredsheden lavest, når det gælder dem, der indlægges akut, og som ikke har kunnet forberede sig på sygdom og et møde med hospitalsvæsenet.

Forskel på inddragelse

Selv om patienterne mener, at de ansatte er imødekommende og venlige, er der forskel på i hvor høj grad, patienterne inddrages. Afhængigt af hvilket hospital, patienterne bliver behandlet på, er der relativ stor forskel på, om patienterne bliver inddraget i beslutninger om deres undersøgelser og behandlinger.

-Selvfølgelig er der visse behandlinger, hvor der ikke er så mange valg, men generelt vil vi gerne løfte indsatsen, så patienterne føler sig hørt og inddraget, når det er muligt, siger Karin Friis Bach.

-Når livet fx nærmer sig sin afslutning, er det vigtigt, at personalet er inddragende og drøfter virkninger og bivirkninger ved forskellige behandlinger eller lindrende behandlinger. Overordnet set er konklusionen dog glædelig: Patienterne er gennemgående tilfredse, men vi arbejder hele tiden på, at tilfredsheden bliver endnu højere, konkluderer Karin Friis Bach.

På grund af ændringer i Landspatientregistret, datagrundlag og stikprøvemetode er det ikke muligt at sammenligne resultater for LUP 2020 direkte med resultater fra tidligere år.

 

Udsagn med højst tilfredshed, 1-5:

  • Personalet er venligt og imødekommende: 4,51
  • Den mundtlige information er forståelig: 4,31
  • Jeg er alt i alt tilfreds med mit besøg/indlæggelse: 4,27

Udsagn med lavest tilfredshed: 1-5:

  • Jeg er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling ved behov: 3,92
  • Én læge tager et overordnet ansvar for mit samlede forløb: 4,00
  • Personalet spørger ind til min beskrivelse af sygdom/tilstand 4,06

Læs mere:

 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere