Gå til indhold

Forskning

20 mio. kr. til uafhængig forskning

Igen i år er der mulighed for at søge om midler fra regionernes 20 mio. kr. store pulje. Puljen er med til at sikre patienterne den bedst mulige medicin med færrest mulige bivirkninger. Samtidig kan samfundet spare unødige udgifter til netop medicin- og behandling.

Siden 2014 har Regionerne støttet den uafhængige forskning gennem Regionernes Medicin- og Behandlingspulje.
Formålet med puljen er at støtte den uafhængige forskning og dermed opnå en mere målrettet behandling ved at sætte fokus på de mest effektive lægemidler eller de mest hensigtsmæssige doser og behandlingsvarigheder.

 

Et eksempel på et af de fællesregionale projekter, der sidste år modtog en bevilling fra puljen, er forskning til gavn for patienter med leukæmi. Fokus er at løfte overlevelsesprocenten for fremskreden akut lymfoblastær leukæmi. Forskningen undersøger en ny behandling og teknologi, som på længere sigt kan nedbringe omkostningerne.

-Det giver god mening, hvis vi både kan hjælpe patienterne bedre og sikre bedre økonomi, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.
-Puljen bliver brugt til uafhængig forskning, som lægemiddelindustrien ikke altid selv har interesse i, men som kan gavne både patienter og samfundsøkonomi. Målet er, at vi får mest mulig sundhed for de midler, som vi har til rådighed i sundhedsvæsenet, tilføjer Karin Friis Bach.

Procedure for ansøgning

De interesserede ansøgere skal først indsende en kortfattet tilkendegivelse af projektets formål, idé og relevans, metode, budget og hvilke regioner, der deltager mv. Tilkendegivelsen kan indsendes fra d. 15. februar via linket nedenfor.

Herefter vurderer en arbejdsgruppe, som består af en overlæge fra hver region, om projektet ligger inden for puljens rammer. Er det tilfældet, kan ansøgere med kvalificerede projekter indsende en endelig ansøgning.

Puljen støtter følgende type uafhængige forsøg:

  • Uafhængige randomiserede kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.
  • Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves. Fx lavere dosis, større interval mellem dosering eller kortere behandlingsvarighed.
  • Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de initiale kliniske afprøvninger. Fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge.
  • Uafhængige forsøg, hvor kombination af samtidigt brug af flere lægemidler undersøges (fx kombination af mere end 2- 3 lægemidler).
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om lægemiddelvirksomheders beskrivelse af effekt og bivirkninger er retvisende.
  • Uafhængige forsøg, hvor teknologiske interventioner testes over for rationel brug af ressourcer

Det er et krav, at projekterne er fællesregionale.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ved spørgsmål til proces, ansøgningskriterier mv:
Annamaria Zwinge, Administrativ medarbejder
Center for Sundhedsinnovation (SINO)
M: 2752 6140
E: azw@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, Presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Debat: Mere forskning i psykiatrien kan redde liv og mindske ulighed i sundhed

Det er nødvendigt at styrke den uafhængige sundhedsforskning, hvis vi skal sikre den bedste behandling, mere lighed i sundhed og flere sunde leveår til danskerne i fremtiden. Den frie og uafhængige forskning kan bidrage til at sætte fokus på oversete sygdomsområder, som ikke har industriens bevågenhed, men hvor mange danskere er berørte. Her er psykiatriområdet et oplagt eksempel.

Læs mere

Søg penge til forskning i forebyggelse

Der er nu igen åbent for ansøgninger til 'Den Fælles Regionale Pulje til Forskning i Forebyggelse'. – Hvis vi skal løfte folkesundheden, er det afgørende at investere målrettet i forebyggelse, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Læs mere

Debat: Sundhedsvæsenet har brug for en teknologifond til at frigøre arbejdskraft

Teknologi og kunstig intelligens spiller en central rolle i udviklingen af et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen. Danske Regioner og Dansk Industri vil etablere en teknologifond, som kan frigøre arbejdskraft, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i Børsen.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere