Gå til indhold

20 mio. kr. til uafhængig forskning

Igen i år er der mulighed for at søge om midler fra regionernes 20 mio. kr. store pulje. Puljen er med til at sikre patienterne den bedst mulige medicin med færrest mulige bivirkninger. Samtidig kan samfundet spare unødige udgifter til netop medicin- og behandling.

Siden 2014 har Regionerne støttet den uafhængige forskning gennem Regionernes Medicin- og Behandlingspulje.
Formålet med puljen er at støtte den uafhængige forskning og dermed opnå en mere målrettet behandling ved at sætte fokus på de mest effektive lægemidler eller de mest hensigtsmæssige doser og behandlingsvarigheder.

 

Et eksempel på et af de fællesregionale projekter, der sidste år modtog en bevilling fra puljen, er forskning til gavn for patienter med leukæmi. Fokus er at løfte overlevelsesprocenten for fremskreden akut lymfoblastær leukæmi. Forskningen undersøger en ny behandling og teknologi, som på længere sigt kan nedbringe omkostningerne.

-Det giver god mening, hvis vi både kan hjælpe patienterne bedre og sikre bedre økonomi, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.
-Puljen bliver brugt til uafhængig forskning, som lægemiddelindustrien ikke altid selv har interesse i, men som kan gavne både patienter og samfundsøkonomi. Målet er, at vi får mest mulig sundhed for de midler, som vi har til rådighed i sundhedsvæsenet, tilføjer Karin Friis Bach.

Procedure for ansøgning

De interesserede ansøgere skal først indsende en kortfattet tilkendegivelse af projektets formål, idé og relevans, metode, budget og hvilke regioner, der deltager mv. Tilkendegivelsen kan indsendes fra d. 15. februar via linket nedenfor.

Herefter vurderer en arbejdsgruppe, som består af en overlæge fra hver region, om projektet ligger inden for puljens rammer. Er det tilfældet, kan ansøgere med kvalificerede projekter indsende en endelig ansøgning.

Puljen støtter følgende type uafhængige forsøg:

  • Uafhængige randomiserede kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.
  • Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves. Fx lavere dosis, større interval mellem dosering eller kortere behandlingsvarighed.
  • Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de initiale kliniske afprøvninger. Fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge.
  • Uafhængige forsøg, hvor kombination af samtidigt brug af flere lægemidler undersøges (fx kombination af mere end 2- 3 lægemidler).
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om lægemiddelvirksomheders beskrivelse af effekt og bivirkninger er retvisende.
  • Uafhængige forsøg, hvor teknologiske interventioner testes over for rationel brug af ressourcer

Det er et krav, at projekterne er fællesregionale.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ved spørgsmål til proces, ansøgningskriterier mv:
Annamaria Zwinge, Administrativ medarbejder
Center for Sundhedsinnovation (SINO)
M: 2752 6140
E: azw@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, Presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere