Gå til indhold

Digitalt

Ny konference sætter fokus på inklusion af borgere, der er udfordrede af den digitale hverdag

Onsdag den 2. marts 2022 inviterer Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner til konference for digital inklusion.

Digitalisering spiller en væsentlig rolle i vores velfærdssamfund i dag, og det stiller krav til it-udfordrede borgere, når den digitale kommunikation med det offentlige øges. Vi læser post i vores digitale postkasse, finder testsvar på sundhed.dk, søger om feriepenge, bestiller rejsekort og meget andet. Det digitale samfund er i konstant bevægelse.

Konference for målrettet indsats for inklusion i digitalisering

Den 2. marts 2022 inviterer Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner til en dag, som skal inspirere og motivere myndigheder og organisationer til at arbejde målrettet med inklusion i digitaliseringsindsatsen.

Deltagerne vil møde faglige oplægsholdere og debattører i et program, som har fokus på udveksling af viden og erfaringer mellem forskere, praktikere, offentlige myndigheder og andre relevante organisationer.

Digitaliseringsstyrelsen: Fuld fokus på digitalt udfordrede borgere

For flertallet af borgerne er digitaliseringen en hjælp i hverdagen. For andre er det en udfordring at begå sig digitalt. Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Tanja Franck, siger:

- Med ’Konference for digital inklusion’ vil vi sætte fuldt fokus på de borgere, der er udfordrede af den digitale hverdag. Digitaliseringsstyrelsen arbejder allerede på flere niveauer med at sikre gode løsninger og services til de borgere, som har vanskeligheder med den digitale udvikling. Men der er behov for at samle både offentlige og private aktører for, at vi kan videndele på tværs, udfordre hinanden på både praksis og metoder - og tilsammen gøre arbejdet med digital inklusion endnu bedre. 

Danske Regioner: Vi må ikke opstille nye barrierer med digitalisering

Som følge af den digitale udvikling de seneste år, er retningen for digital inklusion mere relevant end nogensinde. Vicedirektør i Danske Regioner, Tommy Kjelsgaard, siger:

- Digitalisering gør hverdagen nemmere for mange danskere, men ikke for alle. For nogle betyder digitaliseringen, at hverdagen bliver sværere. Vi skal derfor hele tiden være opmærksomme på, at vi ikke opstiller nye barrierer, når vi tilbyder digitale løsninger til borgerne. Med konference for digital inklusion bliver vi i fællesskab klogere på, hvordan vi sikrer, at alle får glæde af nye tiltag – uanset digitale kompetencer. 

KL: Det digitaliserede samfund skal rumme alle

Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KL’s Center for digitalisering og teknologi, siger:

- I takt med udviklingen er det vigtigt at holde fokus på, at det digitaliserede samfund fortsat rummer alle borgere, og at den enkeltes rettigheder bevares. Vi skal sørge for, at der digitaliseres inkluderende, så den enkelte fortsat kan klare sig på egen hånd. Kommunerne hjælper hver dag borgere og pårørende, der har brug for hjælp til det digitale. Men inkluderingsopgaven skal løses mange steder og i fællesskab mellem myndigheder og på tværs af sektorer. KL er derfor glad for at være med til at sætte fokus på digital inklusion gennem konferencen. 

Program og tilmelding til Konference for digital inklusion

Målgruppe: Myndigheder og organisationer m.fl. Deltagelse er gratis. Begrænset deltagerantal.
Tid og sted: København 2. marts 2022 kl. 9:30-15:30.

- Arbejder du med digital inklusion og vil du være med til at debattere, hvor den digitale inklusion er på vej hen, hvordan vi gør det lettere at være digital støtteperson eller pårørende, og hvordan vi skaber inkluderende løsninger med borgeren som udgangspunkt?

Tilmeld dig konferencen nu og få inspiration til, hvordan din organisation kan udvikle indsatsen med digital inklusion. Programmet har blandt andet fokus på borgerkompetencer, digitalt design og brugerrejser og ikke mindst, hvordan vi strategisk kan løse de udfordringer, der er for digitalt udfordrede borgere.

Konference for digital inklusion København den 2. marts 2022.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere