Gå til indhold

Akutlægehelikoptere

Fire selskaber kan byde på akutlægehelikopterne

Regionerne har nu prækvalificeret fire selskaber til at afgive tilbud på de fire akutlægehelikoptere i Danmark.

Regionerne har nu offentliggjort hvilke selskaber, der er prækvalificeret til at afgive tilbud på regionernes akutlægehelikoptere. Det var på forhånd fastlagt, at fire selskaber kunne prækvalificeres. Regionerne modtog i alt fem ansøgninger, men et af selskaberne (det østrigske Helicopter Air Transport GmbH) lever dog ikke op til udbuddets mindstekrav og kunne dermed ikke prækvalificeres.

De fire prækvalificerede selskaber er:

  • Konsortiet Scandinavian Air Ambulance and KN Helicopters (Babcock Scandinavian Air Ambulance, Sverige og KN Helicopters A/S, Danmark)
  • S.A.S. SAF Helicopteres (Frankrig) med det danske selskab UNI-FLY som underleverandør
  • Norsk Luftambulanse A/S - ordningens nuværende operatør (Norge)
  • Elifriulia S.p.A. (Italien)

Selskaberne har nu frem til 2. september til at udarbejde deres indledende tilbud. I samme periode vil regionerne indhente dokumentation for oplysningerne angivet i selskabernes ansøgninger. Elifriulia S.p.A. har oplyst, at selskabet tidligere har været involveret i sager om konkurrencefordrejning i Italien. Selskabet oplyser dog samtidig, at der er rettet op på forholdene, hvilket regionerne indhenter dokumentation for.

Det forventes, at vinderen af udbuddet kan offentliggøres primo december 2022. Regionernes nuværende kontrakt med Norsk Luftambulanse A/S løber frem til november 2024, hvorefter vinderen overtager driften.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Cheflæge Troels Martin Hansen,
Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

M: 4019 3203
E: troehans@rm.dk

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere