Gå til indhold

Uddannelse og beskæftigelse

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Hvad er det, der især driver og motiverer medarbejderne i den offentlige sektor? De spørgsmål er 30.000 tilfældigt udvalgte medarbejdere i den offentlige sektor blevet bedt om at svare på. Undersøgelsens resultater skal understøtte arbejdet med at videreudvikle de offentlige arbejdspladser, så de også i fremtiden er attraktive.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de offentligt ansatte i høj grad er drevet af at løse opgaverne godt og af at gøre noget godt for samfundet. Endelig er de også drevet af at hjælpe de brugere og borgere, som de møder i deres arbejdsliv.

Viden om, hvad der engagerer og motiverer medarbejderne, er vigtig, understreger skatteminister Jeppe Bruus:

- Medarbejderne er kernen i den offentlige sektor, og undersøgelsen giver os et vigtigt indblik i hvad, der engagerer og motiverer i dagligdagen ude på arbejdspladserne. Resultaterne viser, at de offentligt ansatte i høj grad er motiverede af selve det at løse opgaverne og af at gøre en positiv forskel, både for den enkelte borger og for samfundet generelt. Dét skal vi værne om. Motivationsundersøgelsens resultater skal bidrage til, at vi i fællesskab udvikler bæredygtige og attraktive arbejdspladser på det statslige område. Det er afgørende for, at vi fastholder vores dygtige medarbejdere og står stærkt, når vi rekrutterer nye.

Løser store opgaver

Den offentlige sektor er kendetegnet ved fagligt stærke og dedikerede medarbejdere, som løser opgaver med stor samfundsmæssig betydning.

- Hver dag løfter vores medarbejdere i sundhedsvæsenet et stort ansvar og gør en stor forskel for patienter og pårørende. Det er et krævende arbejde, men selve arbejdet og den direkte kontakt til patienterne er samtidig en uhyre vigtig kilde til motivation og arbejdsglæde, viser undersøgelsen. Det ligger mig derfor meget på sinde, at vi gør alt, hvad vi kan for at bygge videre på det positive afsæt. Medarbejdermotivation og patienttilfredshed går nemlig hånd i hånd og er hinandens forudsætninger, siger Heino Knudsen, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

I lighed med tidligere motivationsundersøgelser fremgår det, at en del af de offentligt ansatte ikke mener, at deres løn afspejler den indsats, de oplever at lægge i arbejdet. Undersøgelsen viser imidlertid også, at meningsfuldhed i arbejdet har meget stor betydning for medarbejdernes samlede motivation.

- Det glæder mig, at undersøgelsen bekræfter det, vi allerede ved: At det er meget meningsfuldt at være offentligt ansat, og at det har stor betydning for medarbejdernes motivation. Undersøgelsen viser, at især ansatte i dagtilbud, grundskolen og på ældreområdet oplever, at deres arbejde er meningsfuldt. Hver dag yder de en kæmpe indsats for vores velfærdssamfund, og derfor er det afgørende, at vi kan give dem arbejdspladser, der er attraktive, og som hele tiden udvikler sig. Det skal resultaterne fra undersøgelsen hjælpe med at give os inspiration til, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2021 og er udarbejdet af Nationalt Partnerskab for Ledelse og Kompetencer med bidrag fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Den indgår i Aftale om Ledelse og kompetencer fra 2019.

Læs rapporten:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt
Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Formand for løn- og praksisudvalget, regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Bestyrelsesmedlem og formand for løn- og praksisudvalget Heino Knudsen
Relaterede nyheder

Læs mere