Gå til indhold

Psykiatri

Den nødvendige beslutning om behandling af dobbeltdiagnoser skal træffes nu

Der er bred faglig opbakning til et entydigt ansvar og en samlet indsats for patienter med dobbeltdiagnoser. Vi venter blot på, at Folketinget træffer den nødvendige beslutning.

Debatindlæg af Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, bragt i Altinget d. 30. maj

Nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark, er dem, som lever med en såkaldt dobbeltdiagnose. Det vil sige mennesker, som kæmper både med psykisk sygdom og misbrug. De er særligt sårbare, fordi misbruget ofte forværrer den psykiske sygdom, og den psykiske sygdom ofte forværrer misbruget.

Det har store konsekvenser, ikke bare for den enkelte. Også som samfund ser vi konsekvenserne – manglende uddannelse, tabte jobs, opløste familier, øget risiko for kriminalitet og dramatisk forkortede liv. I gennemsnit dør mennesker med dobbeltdiagnose 22 år før alle andre.

I regionerne kender vi allerede mange af dem. I 2017 modtog ca. 16.000 patienter med dobbeltdiagnose behandling for deres psykiske lidelse på et hospital. Men behandlingen er vanskelig, for vi kan kun behandle den psykiske lidelse. Misbrugsbehandlingen er kommunernes ansvar. Populært sagt falder patienterne mellem to stole.

Vi kender allerede løsningen

Skiftende regeringer og brede flertal i Folketinget har gang på gang indset behovet for et entydigt ansvar for en samlet indsats, og forud for sidste års aftale med regeringen om kommunernes og regionernes økonomi lå en løsning klar. Nu er endnu et år gået, og vi venter fortsat på, at den nødvendige beslutning rent faktisk bliver truffet.

Den gode nyhed er, at løsningen nyder bred faglig opbakning. Den fremgår endda sort på hvidt i Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien. Nemlig et regionalt forankret samlet behandlingstilbud til mennesker med både misbrug og psykisk sygdom. Kun på den måde kan vi sikre, at begge lidelser behandles på samme tid og med afsæt i samme behandlingsplan.

Hvis vi gør det til virkelighed, kan vi løfte kvaliteten i behandlingen, forebygge og afværge multisygdom og forværrede tilstande og ikke mindst gøre det langt nemmere for de enkelte borgere og pårørende at navigere i systemet.

Træf beslutningen nu

I regionerne kan vi styrke misbrugsbehandlingen ved trække på sundhedsvæsenets erfaringer med dataopsamling, forskning og kvalitetsudvikling. Gode værktøjer, der i dag har trange kår, når 98 kommuner hver især skal løfte opgaven.

Et samlet regionalt tilbud om dobbeltdiagnosebehandling vil derfor også kunne understøtte udviklingen og kvaliteten i kommunernes misbrugsbehandling af de mange borgere, der alene lider af et misbrug.
Foruden den særligt sårbare gruppe som både har et behandlingskrævende misbrug og samtidig modtager behandling for psykisk sygdom, vil der fortsat være en stor gruppe af borgere, som har et misbrug, men ikke er i psykiatrien. De kan og skal hjælpes i kommunerne.

Kære regering og kære Christiansborg. Træf nu den nødvendige beslutning om et samlet og bedre behandlingstilbud for at hjælpe mennesker med psykiske sygdom og misbrug!

Det vil redde menneskeliv, familieliv og arbejdsliv.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jesper Jakobsen, presserådgiver

Kommunikation

M: 2022 8278

E: jespj@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jacob Klærke,
Formand for psykiatri- og socialudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 26 83 74 96
E jacob.klaerke@rr.rm.dk
Jacob Klærke
Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere