Gå til indhold

Forebyggelse

Regionerne bevilliger 8 mio. kr. til forskning i tidlig forebyggelse

Otte projekter modtager i år penge fra Den Fællesregionale Pulje til forskning i forebyggelse. Puljen støtter blandt andet forskning, som skal bidrage til at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

Flere solide undersøgelser har i de seneste år dokumenteret, at et stigende antal børn og unge føler sig ensomme, oplever søvnproblemer og har symptomer på stress, angst og depression. Det er blandt andet påvist, at op til 25 procent af dem ikke trives i deres daglige liv. Og det går både ud over deres udvikling og generelle sundhed.

– Med bevillinger til tre projekter lægger regionernes pulje nu muskler bag forskning i tidlig forebyggelse inden for mistrivsel og mentale helbredsproblemer blandt vores børn og unge, siger formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg Karin Friis Bach.

- Vi ved, at mistrivsel i barn- og ungdommen øger risikoen for at udvikle alvorlig psykisk sygdom senere i livet. Det er derfor vigtigt at sætte tidligt ind med den rette hjælp, og her er forskning i opsporing og støtte tidligt i livet afgørende, siger Karin Friis Bach.

Hjemmeside hjælper unge i svære situationer

Hun fremhæver projektet Mindhelper Studiet, der omhandler en tværregional hjemmeside med tilbud og information om mental sundhed til børn og unge mellem 13 og 20 år. Her kan de finde viden, inspiration og værktøjer til blandt andet at takle ensomhed, mobning og angst. På Mindhelper.dk tilbydes også hjælp via en åben brevkasse og henvisning til lokale rådgivningstilbud fra fx foreninger og kommuner.

Projektet vil undersøge og efterprøve tilbuddet, så onlineinterventioner og digitale forebyggelsestilbud også i fremtiden kan skabes på et solidt vidensgrundlag.

Undersøgelser viser, at under halvdelen af unge med psykiske udfordringer søger professionel hjælp. De mangler blandt andet viden, oplever stigma og ved ikke, hvordan og hvor de kan få hjælp.

– Det er vigtigt, at vi får mere viden inden for det konkrete felt. Vi skal have fokus på at udvikle løsninger der virker, så vi undgår, at flere børn og unge mistrives og senere får alvorlige mentale helbredsproblemer, siger Karin Friis Bach.

Mindhelper Studiet laves i et partnerskab mellem forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Flere gode projekter støttes

Forskningspuljen støtter også tre interessante projekter, der på forskellig vis har fokus på overvægt i barndommen. Herudover støtter puljen to projekter inden for alkoholafholdenhed og forebyggelse af diabetisk øjensygdom. I alt bevilliger regionerne denne gang over 8 mio. kr. til otte forskningsprojekter inden for forebyggelse.

Interessen for puljen var stor. Puljen havde efter ansøgningsfristen modtaget 73 ansøgninger.

Danske Regioners bestyrelse besluttede i maj 2021 at videreføre forebyggelsespuljen med et fast budget på 7 mio. kr. om året.

Læs mere:

Illustration med teksten: 8 mio kroner til forebyggelse.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere