Gå til indhold

Mangel på arbejdskraft

Danmark har brug for en teknologifond

Danske Regioner foreslår sammen med Dansk Industri ’Teknologifonden for et Sundere Danmark’. Ny teknologi kan frigive tid hos sundhedspersonalet på hospitalerne og sikre en bedre behandling af patienterne, skriver Anders Kühnau i Berlingske Life Science & Sundhed.

Debatindlæg i Berlingske Life Science & Sundhed d. 26. oktober 2022 af formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Du kan ikke gøde en mark med en teske. Eller vande jorden med en kop. Der skal mere til. På samme måde med sundhedsvæsenet. Vil vi af med den akutte mangel på arbejdskraft, kræver det en massiv indsats. Faktisk flere. Danske Regioner har en plan med 12 punkter, som kan bringe os i mål med ventelisterne og bidrage til, at patienterne får en hurtigere og bedre behandling.
Her i Sundhed & Life Science zoomer jeg ind på teknologindsatsen.

Udbredelse af innovativ teknologi

Netop på den teknologiske bane har vi et godt afsæt: Danske hospitaler markerer sig. Syv danske hospitaler er på Newsweeks top-300 med ”World’s Best Smart Hospitals 2023” for deres digitale teknologier som kunstig intelligens, robotter og telemedicin.

Men der er brug for at forbedre vores styrkeposition. Tempoet skal markant op. Vi skal udvikle ny teknologi, som for alvor kan frigive tid hos sundhedsmedarbejdere på hospitalerne og ruste os til presset, som kun stiger de kommende år. Udfordringen er stor, for vi bliver flere og flere ældre, som har mere brug for sundhedsvæsenet – og oveni bliver vi færre på arbejdsmarkedet. 

Derfor foreslår Danske Regioner sammen med Dansk Industri at etablere ’Teknologifonden for et Sundere Danmark’. Her skal vi drive udvikling, implementere og skalere innovativ teknologi, der styrker sundheden i befolkningen og frigør ressourcer i sundhedsvæsenet, så vores sundhedspersonale har tid til det vigtige: Behandling, omsorg og pleje. Med teknologifonden ønsker vi at sætte skub i en radikal teknologisk omstilling, som skal sikre, at vi får mere sundhed per arbejdstime i Danmark. Det vil forbedre Danmarks position internationalt, så flere danske løsninger kan komme patienter til gode i Schweiz, Spanien og i Sydkorea.

De radikale ideer skal spire

De radikale ideer skal spire frem, så det danske sundhedsvæsen kan tilplantes med velvalgt effektfuld ny teknologi, der frigiver tid til medarbejderne og sikrer en bedre behandling af det voksende antal patienter. Danske Regioner opfordrer den kommende regering til at gå forrest. Danmark har brug for en teknologifond nu. Hele økosystemet af offentlige og private aktører skal med.

Politikercitat - Du kan ikke gøde en mark med en teske
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere