Gå til indhold

Psykiatri

Danske Regioner: Stop tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien

De særlige pladser, som er målrettet særligt udsatte personer med psykiske lidelser, står i vidt omfang tomme. Det er spild af penge, og Danske Regioner har bedt regeringen at ændre rammevilkårene for de 150 særlige pladser, så regionerne selv råder over pladserne.

Fra 2018 etablerede regionerne 150 såkaldte særlige pladser i psykiatrien, målrettet en mindre gruppe af særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt problemer med misbrug.

I de fem år der er gået siden pladsernes etablering har det dog konsekvent været en udfordring at udnytte pladserne, som kommunerne primært finansierer og visiterer til. Halvdelen af de særlige pladser står tomme, og det et helt uholdbart spild af ressourcer. Særligt fordi der samtidig er stort pres på psykiatrien.

Danske Regioner ønsker i stedet en permanent finansieret løsning, hvor regionerne visiterer til pladserne.

- Det giver ingen mening, at de særlige pladser står tomme, mens vi samtidig mangler pladserne i den regionale psykiatri. Vi har derfor sendt et brev til sundhedsministeren, hvor vi kraftigt opfordrer til, at de særlige pladser ændres, så regionerne selv kan råde over pladserne, siger Danske Regioners formand, Anders Kühnau.

Skal fortsat komme målgruppen til gavn

De særlige pladser blev oprindeligt oprettet af Folketinget efter en række alvorlige hændelser med vold, trusler og i enkelte tilfælde sågar drab på botilbud. Danske Regioner opfordrer til, at pladserne fortsat skal være målrettet gruppen af særligt udsatte personer, som kan have gavn af længerevarende indlæggelser.

Det kræver imidlertid, at ordningen grundlæggende laves om, så kommunernes nuværende udgifter til pladserne i stedet bliver overført til regionerne.

- De særlige pladser virker efter hensigten – det er fagpersoner, patienter og pårørende helt enige om. De bidrager til, at vi undgår nogle svære konflikter og voldsepisoder. Derfor er det også helt hen i vejret, at vi ikke udnytter pladserne effektivt, siger Anders Kühnau.

Forslag om tre konkrete ændringer

Regionerne ønsker at drive pladserne efter de almindelige bestemmelser i psykiatrien. Regionerne skal kunne visitere til indlæggelse, så vi kan sikre, at pladserne benyttes fuldt ud. Sidst men ikke mindst skal rehabiliteringen videreføres efter udskrivelse i stærke socialpsykiske tilbud ude i kommunerne.

- Det er vores overbevisning, at de særlige pladser med afsæt i de ændringer endelig vil kunne komme målgruppen af særligt udsatte personer med svære psykisk lidelse fuldt ud til gavn, siger Anders Kühnau.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Om særlige pladser

Fakta

  • Med de særlige pladser blev der skabt en ny ramme for finansiering og visitation til indlæggelse i psykiatrien. Folketinget fastsatte de samlede udgifter til driften af de 150 pladser til 285 mio. kr.
  • Kommunerne finansierer ca. 75 procent via takstbetaling. Som konsekvens træffer kommunen også den endelige beslutning om indlæggelse.
  • Danske Regionernes forslag indebærer, at kommunernes udgifter til de nuværende 114 særlige pladser på ca. 172 mio. kr. årligt overføres til regionernes bloktilskud.
Releaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere