Gå til indhold

Miljø og ressourcer

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

De seneste år er der kommet ny viden om PFAS-stoffernes farlighed og deres spredning i vores miljø. Regionerne har i en årrække haft gang i forsknings- og udviklingsprojekter om PFAS-stofferne, både på sundheds- og miljøområdet. Men nu skrues der op.

- Regionerne er klar til at gå forrest i kampen mod PFAS. Vi har behov for mere viden om stofferne, for at vi kan sætte ind de rigtige steder og prioritere ressourcerne, vi har til opgaven, bedst muligt. Derfor er forskning afgørende for regionernes arbejde med PFAS, siger Mads Duedahl (V), der er formand for Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Fælles regionalt projekt ser på spredning af PFAS

På miljøområdet fokuserer projekterne især på måling af PFAS og på at teste nye teknologier til oprensning af PFAS-stofferne, fordi der mangler viden på området.

Nye analyser viser, at PFAS findes stort set findes overalt i jorden, og det gør det sværere at rense stofferne op. Derfor er alle fem regioner gået sammen med Miljøstyrelsen om et udviklingsprojekt, hvor man ser nærmere på, hvordan PFAS-stofferne spreder sig i miljøet.

Projektet skal give mere viden om, hvor udbredt forureningen med PFAS er, ved fx at skabe et overblik over udbredelsen af PFAS i områder uden egentlige forureningskilder. Håbet er dermed at blive bedre til at skelne store forureninger fra de mindre, så regionerne kan sætte ind med oprensning de steder, hvor det har størst effekt.

Surfere på Vestkysten undersøges for PFAS

På sundhedsområdet er der forskningsprojekter, der skal se på sammenhænge mellem PFAS og andre sygdomme, der bliver forsket i behandling af borgere med forhøjet niveau af PFOS i blodet og konsekvenserne ved eksponering for PFAS undersøges.

Fx ser Region Nordjylland og Region Sjælland nærmere på PFAS-eksponering af surfere fra Vestkysten. Der er fundet store koncentrationer af PFAS i havskummet ved Vesterhavet, og projektet undersøger mulig påvirkning af surfere, fordi de formentlig udsættes for større mængder PFAS end den øvrige befolkning.

Behov for en national handlingsplan

Mads Duedahl understreger samtidig, hvor vigtigt det er, at også ministeriet kommer på banen.

- De mange projekter på både miljø- og sundhedsområdet skal give os et klarere billede af, hvordan PFAS påvirker vores samfund og os som mennesker. Det er der behov for, og regionerne hjælper gerne med at finde svarene. Samtidig ser vi frem til, at Miljøministerens lovede nationale handlingsplan for PFAS snart kommer og sætter klare rammer for PFAS-indsatsen i Danmark, siger Mads Duedahl.

FAKTA:

Regionernes forskning i PFAS har allerede stået på over en årrække, og på sundhedsområdet er der udgivet en lang række videnskabelige artikler om arbejdet.
Fx:

På jordforureningsområdet har regionerne stået bag en række udviklingsprojekter siden 2014. Regionerne har for fx været med til at identificere den række af brancher, der kan have anvendt PFAS i deres arbejde. Den viden om brancher danner i dag grundlag for regionernes arbejde med at finde frem til grunde, der muligvis kan være forurenede med PFAS.

Se mere om regionernes arbejde med PFAS her: Danske Regioner - Regionernes arbejde med PFAS