Gå til indhold

Patienttilfredshed

88 procent af patienterne er tilfredse

Et stort flertal af patienter er i høj grad tilfredse med behandlingen på de offentlige hospitaler i landets fem regioner. 88 procent af over 390.000 patienter i en ny stor undersøgelse svarer, at de er tilfredse med deres hospitalsbesøg. Tilfredsheden er ét procentpoint højere end året før.

- Det er meget glædeligt, at så mange af vores patienter er tilfredse, og at andelen endda er lidt højere end tidligere, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach.

De mange patienter i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP 2023, har bl.a. svaret på spørgsmål om deres oplevelse med personalet, informationen, inddragelsen og behandlingen. Og der er især stor tilfredshed med personalet, der opfattes som venligt og imødekommende.

Samtidig er der sammenlignet med tidligere flere af patienterne med planlagte aftaler i sundhedsvæsenet, der er tilfredse med, at én bestemt læge tog ansvar for deres forløb. Og flere i to af patientgrupperne - knap otte ud af 10 patienter - svarer, at de ved behov, er blevet inddraget i de undersøgelser og behandlinger, som de har gennemgået.

- Dén fremgang er jeg også meget tilfreds med, for det betyder meget for os, at tage patienterne med på råd, så vi finder dén løsning, der passer borgerne bedst, siger Karin Friis Bach. 

Flere patienter på skadestuerne er tilfredse

Ambulante patienter på landets akutmodtagelser er blevet spurgt særskilt, og her er 76 procent tilfredse, hvilket er fire procentpoint flere end i den tilsvarende undersøgelse året før.

- Patienter her er akut tilskadekomne eller syge, og de har naturligvis en forventning om at blive behandlet hurtigt. Scoren har i tidligere undersøgelser ikke været blandt de højeste, så derfor er jeg tilfreds med fremgangen. Det handler om,  at personalet hurtigt prioriterer, informerer om ventetid og afstemmer forventninger med de mindst syge. Nogle akutmodtagelser har haft svært ved at rekruttere medarbejdere, men vi håber bl.a., at den nye uddannelse i akutsygepleje kan give endnu bedre resultater fremover, lyder det fra Karin Friis Bach.

Også de fødende er særskilt blevet stillet relevante spørgsmål: 85 procent af besvarelserne viser, at de fødende i høj eller meget høj grad er tilfredse med deres fødselsforløb. Året før var andelen 86 procent.

Størst tilfredshed er der med, at de fødende oplever, at der er en jordemoder til stede i det omfang, de har behov for, mens en del af de fødende fortsat melder om brug for mere hjælp til at få gang i amningen.

- Vi kan dog se, at der er flere, der føler sig godt forberedt på deres fødselsforløb. Ekstra midler fra staten og fødselsforberedelse, der i højere grad er tilpasset de fødendes behov, kan være årsagen, påpeger Karin Friis Bach. 

Tilfredshed trods et presset sundhedsvæsen

Aktiviteten på hospitalerne var høj sidste år: Flere patienter blev opereret for at få bugt med udskudte behandlinger og operationer efter årene med corona. Men trods det ekstra pres, har det store flertal af patienter altså gennemgående haft et godt møde med hospitalsvæsenet.

Regionerne betalte bl.a. for rekordmange behandlinger på privathospitaler sidste år som følge af efterslæbet. Patienttilfredsheden her er meget stor. Det skyldes selvfølgelig god behandling, men også, at det ofte er mindre komplicerede behandlinger, som privathospitalerne udfører. 

Hårdtarbejdende personale

Hvert år er cirka halvdelen af alle danskere en tur på hospitalet. I 2022 var næsten 2,9 millioner af os i kontakt med hospitalerne én eller flere gange. Det er 10 procent flere patienter end ti år før.

- Presset er stort, men vores dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere kan kun være godt tilfredse med resultatet, siger Karin Friis Bach. Hun peger dog samtidig på, at hospitalsafdelingerne også skal være glade for resultater, der lokalt viser mindre tilfredshed på udvalgte områder:

- Netop dér kan hvert enkelt hospital nemlig finde nøglen til at forbedre indsatsen. Og det er præcis  hovedformålet  med den her store undersøgelse: At hver enkelt hospital helt ned på afdelingsniveau får viden om, hvor de kan gøre en ekstra indsats, så patienttilfredsheden bliver endnu højere næste år, siger hun. 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere