Budget

Hvor mange udgifter, der bruges på de regionale velfærdsopgaver sundhed og regional udvikling fastlægges i regionernes budgetter, som vedtages af regionsrådene. Af budgetterne er det muligt at se, hvilke områder regionsrådene har prioritet.

Budgetterne fastlægger både hvor meget den enkelte region vil bruge på driften af sundhedsvæsenet og området for regional udvikling (nettodriftsudgifterne). Derudover vedtager politikerne i budgettet hvor mange penge, der skal bruges på at bygge nyt og renovere det kommende år (anlægsudgifterne).

Her præsenteres regionernes budgetter fordelt på de enkelte år:

 

Budget 2017

 

Budget 2016

 

Budget 2015

 

Budget 2014

 

Budget 2013

 

Budget 2012

 

Budget 2011

 

Budget 2010

 

Budget 2009

 

Budget 2008

 

Budget 2007