Nye uddannelses-adresser kan give bedre balance i Danmark

Regeringen præsenterer i dag sine planer for udflytning af uddannelser. Intentionen er god og kan sikre den rette arbejdskraft i hele landet, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Nye adresser til en række uddannelsessteder er godt nyt, for det kan være med til at skabe den nødvendige balance i uddannelsessystemet og i samfundet. Sådan lyder det fra Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner, som reaktion på, at regeringen i dag præsenterer sit udspil til, hvordan uddannelsessteder skal fordeles rundt omkring i landet.

”Langt de fleste bliver boende der, hvor de uddanner sig, det ved vi fra flere undersøgelser. Derfor er det også afgørende, at man som ung har mulighed for at uddanne sig i hele landet. På den måde sørger vi for, at den rette arbejdskraft er til stede der, hvor der er behov for den,” siger hun.

Det handler om, at virksomheder fra Frederikshavn til Frederiksberg skal kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft, betoner Stephanie Lose. Derfor skal udflytningen kobles tæt til erhvervslivet og de styrker, der findes i hver enkelt region.

Regionerne er i gang

”Uddannelserne skal placeres de rigtige steder – både af hensyn til virksomhederne og for at skabe et Danmark i balance med gode muligheder i hele landet. Og det handler ikke bare om at flytte ting væk fra hovedstadsområdet, som nogen gør det til. I regionerne er vi optagede af at give borgere og virksomheder de bedste forudsætninger,” siger hun.

Stephanie Lose peger på Sønderborg og Kalundborg, hvor regionerne har været med til at etablere ingeniøruddannelser på grund af erhvervslivets behov for flere ingeniører. Uddannelserne skal sikre, at der samlet set uddannes flere ingeniører i Danmark, og at Sønderjylland og Nordvestsjælland forsynes med den nødvendige arbejdskraft.

”Vi skal se på det større billede, når vi debatterer udflytning af uddannelser: Som politikere skal vi skabe rammer, som sikrer den nødvendige sammenhæng mellem uddannelserne – fx antallet af studiepladser – og behovene i den region, de er placeret i,” siger Stephanie Lose.


Læs mere:
”Fremtidens ungdomsuddannelser: Færre unge og øget konkurrence”. Politisk udspil fra Danske Regioner, 2017 

Videregående uddannelser og hvordan dimittender bliver boende

”Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Politisk udspil fra Danske Regioner, 2016 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere