Psykiatri

Flere patienter bliver behandlet i psykiatrien

Antallet af mennesker, der blev behandlet i psykiatrien stiger fortsat. - Det er godt, vi kan hjælpe flere, men vi kan også se, at psykiatrien er under pres, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

151.262 borgere blev i 2017 behandlet på regionernes psykiatriske afdelinger, mens det i 2018 rundede 153.697. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Dermed fortsætter tendensen med flere patienter med behov for psykiatrisk behandling.

På fem år er antallet af patienter steget mere end 20.000, og derfor bliver der ydet en stor og vigtig indsats ude på de psykiatriske afdelinger, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

- Det er en bekymrende udvikling, at flere og flere mennesker i vores samfund har behov for psykiatrisk behandling. Omvendt er det godt, at vores mange medarbejdere så kan hjælpe, men vi ved også godt, at der bliver løbet rigtig stærkt, siger Sophie Hæstorp Andersen.

I 2018 øgede regionerne midlerne til psykiatrien med ca. 200 millioner kroner på trods af, at realvæksten fra økonomiaftalen med staten gik til at dække de stigende medicinudgifter.
Også i 2019 har regionerne prioriteret psykiatrien – igen med 255 millioner kroner.

Selv om der de senere år er blevet ansat flere medarbejdere i psykiatrien, så kan det dog ikke følge med udviklingen i antallet af patienter. Derfor er der også behov for at prioritere psykiatrien yderligere.

- Vi kan se, at tendensen med flere patienter i psykiatrien fortsætter, og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at de får den bedst mulige behandling. Men vi mener, at der både i regionerne og i kommunerne er behov for et generelt løft af psykiatrien, så vi bliver bedre til at forebygge og behandle psykisk sygdom. Det bliver en del af den dagsorden, vi tager med, når vi efter folketingsvalget skal forhandle en ny økonomiaftale med regeringen, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere