Gå til indhold

Psykiatri

Løsningen til dobbeltdiagnosticerede er ét samlet tilbud

Behandlingsansvaret for de dobbeltdiagnostiserede skal samles i regionerne, så behandlingen af deres psykiske sygdom sker samtidigt med behandlingen af deres misbrug, skriver Camilla Hersom, vicedirektør i Danske Regioner.

Af Camilla Hersom, vicedirektør i Danske Regioner. Indlægget er bragt af Altinget.dk d. 11. november 2021.

Forestil dig et meget udsat menneske i Danmark. Et menneske, der både kæmper med en slem psykisk sygdom og et misbrug af stoffer eller alkohol. Forestil dig så at han ikke har fået den korrekte hjælp i årevis, fordi kommunen har svært ved at hjælpe, fordi den psykiske sygdom gør det umuligt at følge et afvænningstilbud. Og regionen ikke kan behandle sygdommen optimalt, fordi misbruget gør, at man hverken kan medicinere eller bruge terapi med god effekt. Han bliver derfor sendt frem og tilbage i systemet i stedet for bare at få ét samlet tilbud om hjælp ét sted. I regionerne er vi klar til at være det sted.

Vi må ikke hugge bremsen i

Hvad vi til gengæld ikke er klar til, er at støtte KL’s opfordring om at nedsætte en arbejdsgruppe. Det trækker kun sagen i langdrag, at KL vil stoppe op og ”tegne streger”, som de skriver. For der er allerede brugeropbakning fra patientforeningen Bedre Psykiatri og ekspertopbakning fra Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab til den model, hvor udsatte mennesker blot får et sted, hvor de kan få den hjælp, de har brug for.

Vi i regionerne er altså helt uenige med KL i at hugge bremsen i. Vi har allerede alt for længe ladet mennesker med dobbeltdiagnoser i stikken. Vi skal i stedet sikre én samlet løsning. De mennesker det handler om er patienter, der allerede i forvejen behandles i psykiatrien. I regionerne kender vi dem og deres tilstand, og det er er derfor naturligt, at vi også skal tage ansvaret for deres misbrugsbehandling. 

Opsporende arbejde skal supplere én samlet model

Behandlingsansvaret for de dobbeltdiagnostiserede skal altså samles i regionerne, så behandlingen af deres psykiske sygdom sker samtidigt med behandlingen af deres misbrug.
Når det gælder de borgere, som kæmper med endnu sværere sociale problemer – for eksempel hjemløshed - skal der også nye løsninger på bordet. Der findes uden tvivl borgere med dobbeltdiagnoser blandt de allermest udsatte, som hverken er i behandling for misbruget eller deres psykiske sygdom. For denne gruppe er der behov for helt nye, opsporende tilbud, som ikke i tilstrækkeligt omfang findes i dag. I regionerne vil vi gerne samarbejde med kommunerne om at udvikle de nye tilbud målrettet denne gruppe. Vi kan med fordel trække på erfaringerne fra COVID-19, hvor det er lykkedes at nå de mest udsatte med test og vacciner.

Vores samfunds mest udsatte mennesker har allerede ventet alt for længe på et samlet behandlingstilbud. De skal derfor hverken vente på en arbejdsgruppe eller en 10-årsplan for psykiatrien. De har fortjent en løsning nu.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Camilla Hersom
Relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2021

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 7. januar 2022.

Læs mere

Et samlet behandlingstilbud til dobbeltdiagnostiserede vil også gavne de mest udsatte

Vi skylder de mange dobbeltdiagnosticerede, der i dag behandles i psykiatrien, at behandlingen af deres psykiske sygdom og samtidige misbrug samles under samme tag, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Mennesker med psykisk sygdom og misbrug fortjener hjælpen, alle er enige om. Så kom i gang, regering!

Det politiske ønske om en samlet løsning for de dobbeltdiagnosticerede er blevet bekræftet flere gange. Det er derfor med stor undren, at vi må konstatere, at regeringen endnu ikke har fremlagt en løsning, skriver flere organisationer herunder Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Første opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den første årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling for så vidt angår kapacitetsudvikling og planer for etablering og udvidelse af sengepladser i psykiatrien.

Læs mere