Gå til indhold

Personale

Fakta om opgørelse af antal sygeplejersker

Danske Regioner måler udviklingen indenfor antal sygeplejersker fra 4. kvartal 2019, hvor der blev indgået en aftale med regeringen om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker.

Fjerde kvartal 2019 er det mest retvisende udgangspunkt for at måle udviklingen for antallet af sygeplejersker i sundhedsvæsenet. COVID-19 pandemien, der begyndte i 1- kvartal 2020, har ført til store udsving i antal ansatte. I foråret 2021 blev der ansat ekstraordinært mange sygeplejersker i sundhedsvæsnet, og nogle var ansat få timer om ugen. De korttidsansatte ydede et vigtigt bidrag til massevaccinationen af over 4,8 mio. danskere. Det er f.eks. pensionerede sygeplejersker eller sygeplejersker, der valgte at komme tilbage til faget under COVID-19. Derfor var antallet af ansatte sygeplejersker ekstraordinært højt i 2. kvartal 2021 målt i forhold til samme periode i årene før og i 2022.

 

Mange af de korttidsansatte er efter afslutningen af massevaccinationen ophørt med at arbejde i sundhedsvæsenet, og desuden har strejken blandt sygeplejersker i efteråret 2021 betydet en nedgang i antal sygeplejersker. Til gengæld er der blevet ansat flere i andre af de store faggrupper som fx læger, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og de er med til at løfte nogle af de opgaver, sygeplejersker normalt løser. For eksempel kan social – og sundhedsassistenter og husassistenter aflaste i forhold til patientpleje og håndtering af mad og drikke, mens farmaceuter kan bidrage med aflastning og indsats i forhold til medicinhåndtering.

 

Der er kommet ca. 10.000 flere ansatte i sundhedsvæsenet fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 ifølge de seneste offentlige tal fra Sundhedsdatastyrelsen, og de medarbejdere bidrager, på baggrund af uddannelse og kompetenceudviklingsprogrammer, i øget omfang til den patientnære opgavevaretagelse.

 

LÆS MERE:

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt i Danske Regioner

T: 5151 1818 (ikke sms)

E: Pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere