Gå til indhold

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2022

Danske Regioner uddelte fredag d. 17. marts 2023 priser for sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted til Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Danske Regioners prisopgave i psykiatri blev stiftet i 2008 med det formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer. Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau inden for de psykiatriske specialer.

De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kroner, 15.000 kroner og 10.000 kroner.

Ved dette års prisoverrækkelse var det Professor og overlæge, dr. med Martin Balslev Jørgensen, som overrakte priserne til de tre vindere.

De tre vindere

Førstepladsen og 25.000 kroner:
Anne Christine Wiuff vandt førstepladsen med opgaven: ”Association between long-term lithium therapy and renal, thyroid, and parathyroid function: A register-based study”.

I bedømmelsesudvalget var der enighed om, at prisopgaven er vigtig, da den viser hvor udpræget fænomenet med bivirkninger til Lithium-behandling er. Udvalget udtalte at mange ved at bivirkninger eksisterer, men at det er vigtigt at få det dokumenteret, hvilket opgaven bidrager til ved at kvantificere langtidsbivirkningerne af Lithium-behandling til patienter med bipolar lidelse. Opgaven blev særligt rost for sit metodiske svære valg med at bruge brede og store datakilder, som helt konkret er gjort ved at udnytte eksisterende klinisk data. Ydermere blev opgaven rost for at have et relevant forskningsspørgsmål samt at have gode grafiske fremstillinger af data.

Andenpladsen og 15.000 kroner:
Sabine Jansson fik andenpladsen for opgaven: ”Psychiatric disorders in pediatric-onset immunemediated inflammatory diseases – a nationwide Danish study”.

Bedømmelsesudvalget lagde vægt på, at prisopgaven er et velgennemført registerstudie som samtidig er et særdeles aktuelt emne. Udvalget var enige om at opgavens forskningsspørgsmål er meget interessant, og at opgaven med sit fokus bidrager til bevægelsen mod at tænke krop og sind mere sammen og gå væk fra silo-tænkningen som hidtil har været mere dominerende. Derudover udtalte bedømmelsesudvalget, at prisopgaven er avanceret, hvorfor opgaven bliver honoreret med en anden plads.

Tredjepladsen og 10.000 kroner:
Thomas Wolff Rosenqvist kom på en tredjeplads med opgaven: ”Sedative drug-use in Denmark, 2000 to 2019 – a nationwide drug utilization study”.

Bedømmelsesudvalget fremhævede at prisopgaven er et meget flot og interessant deskriptivt studie som lykkedes med at sammenholde hvordan at sundhedspolitik ift. reguleringer af medicin har haft af betydning for praksis. Udvalget lagde endvidere vægt på, at prisopgaven er metodisk stærk, da opgaven bygger på et stort registerstudie, hvilket har krævet et stort stykke arbejde. Opgaven blev ligeledes rost for at have en klar problemformulering, spændende resultater og en god fremstilling af resultaterne.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
  • Professor, ledende overlæge, ph.d. Merete Nordentoft
  • Professor, læge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere