Gå til indhold

Innovationsboard

Regionernes Innovationsboard skal sætte skub på og strukturere indsatsen med at få udbredt de bedste innovative løsninger fra ét hospital til flere.

Regionerne er hele tiden optagede af at udvikle sundhedsvæsenet og sikre, at danskerne får den bedst mulige behandling, og at sundhedsvæsenet forvaltes så effektiv som mulig.

Med den rivende udvikling sundhedsvæsenet står i, kræver udviklingen og ibrugtagning af nye innovative løsninger. Det kan være nye teknologier, metoder eller optimerede arbejdsgange. Ofte udviklet smarte løsninger lokalt på et hospital, hvor man arbejder med en konkret udfordring. Og når noget virker rigtig godt på et hospital, vil det ofte også virke på andre hospitaler, hvor det kan være til gavn for personale og patienter.

De gode løsninger bliver også allerede spredt. Eksempelvis blev erfaringerne med at udbrede internetbaseret psykiatrisk hjælp først afprøvet i Region Syddanmark og senere udbredt til resten af ​​landet. Netop den form for udbredelse sætter Innovationsboardet bare tempo på ved styrke og strukturere indsatser.

 

Innovationsboardet peger løbende på nye løsninger, f.eks. nyt apparatur, robotter eller andet, som har vist sig at virke. På den måde kan regionerne i højere grad lære af hinanden og sikre udbredelsen af de meste relevante løsninger.

Mange innovative løsninger er udarbejdet i samarbejde med private aktører. En løbende god dialog er vigtig, og de er derfor inviteret med i arbejdet.

Som formand for boardet er udpeget forhenværende regionsdirektør og senere departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, Per Okkels. Boardet er tværfagligt sammensat med to repræsentanter fra hver af de fem regioner samt repræsentanter fra erhvervslivet i form af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Medicoindustrien.

Se mere om sammensætningen af boardet her:

Innovationsboardets portefølje

Status på løsninger

Servicelogistik er en digital model for overordnet styring af logistikken, f.eks. på et hospital. Servicelogistik indebærer et elektronisk sporingssystem, der kan lokalisere personer, udstyr og opgaver samt koble disse til et opgavesystem. I opgavesystemet kan opgaver bestilles og modtages, ligesom systemet giver adgang til samlede opgaveoverblik. Servicelogistiksystemet kan bl.a. spore senge, registrere jobs til portørerne og lokalisere operationsudstyr, så personalet ved, hvor dette befinder sig på et givent tidspunkt.

Formål: Servicelogistik skal forbedre styringen af logistiske opgaver på hospitaler gennem bedre brug af data til adfærds-, proces- og organisationsoptimeringer.

Meldt ind af: Region Nordjylland

Status: Planlægning af implementering på relevante hospitaler, som ikke allerede har et servicelogistik system

BESLUTNINGSHJÆLPER er et beslutningsstøtteredskab udviklet til patienter i behandling for kræft. Beslutningshjælperen er en generisk skabelon, der sættes op i et online layoutsystem, hvorefter de enkelte klinikere, afdelinger m.v. kan tilgå redskabet og udvikle en konkret beslutningshjælper til specifikke beslutninger i konkrete forløb. Beslutningshjælperen er således tilpasset relevante forhold og processer for det givne område.

Formål: Beslutningshjælperen skal understøtte dialogen og beslutningsprocessen mellem patienten og klinikeren og hjælpe patienten til at træffe beslutning om forløb på et velfunderet grundlag.

Meldt ind af: Region Syddanmark

Status: Planlægning af implementering

Hjerteløber-appen organiserer frivillige, som melder sig til at yde hjertelungeredning og bringe hjertestartere ud, når der er hjertestop i nærheden. Ved opkald til 1-1-2 om hjertestop, alarmeres de nærmeste hjerteløbere på deres telefon via Hjerteløber-appen. Af de hjerteløbere, der accepterer missionen, sendes nogle direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjertelungeredning, mens andre guides til at hente nærmeste hjertestarter.

Formål: Hjerteløberordningen skal give flere chancen for at overleve hjertestop uden for et hospital i Danmark.

Meldt ind af: Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Løsningen er medfinansieret af TrygFonden.

Status: Udrullet. Appen anvendes nu i hele landet.

SAFE App er en app målrettet personer med selvskadende adfærd samt pårørende og sundhedsprofessionelle. Appen giver viden om selvskade samt en række beroligende metoder, som kan understøtte den enkelte til at mestre akutte situationer og bidrage til at skabe en nemmere dialog mellem den selvskadende, pårørende og sundhedsprofessionelle. Derudover giver appen viden om steder, der tilbyder hjælp og rådgivning på området.

Formål: SAFE App skal understøtte eksisterende behandlingstilbud til patienter med selvskadende adfærd. Appens metoder skal bidrage til bedre håndtering af kritiske situationer og bedre dialog.

Meldt ind af: Region Sjælland.

Status: Planlægning af implementering.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af TAD