Gå til indhold

Patienttilfredshed

Næsten ni ud af ti patienter er tilfredse med behandlingen i somatikken, mens det gælder for syv ud af ti patienter i psykiatrien. Det viser den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP, 2022.

87 procent af de knap 380.000 patienter med fysiske lidelser, der har svaret på en række spørgsmål om deres tilfredshed med hospitalerne, var i 2022 samlet set ”i høj eller meget høj grad tilfredse” med deres besøg.

Tilfredsheden med psykiatrien er lidt lavere end blandt de somatiske patienter. Her er 73 procent af de voksne og 68 procent af børnene og de unge tilfredse med den hjælp, de har fået. I undersøgelsen på psykiatriområdet deltog næsten 6.000 patienter og pårørende.