Gå til indhold

Sundhedsklynger - Patientstrømme

Kommuner og regioner samarbejder i sundhedsklynger rundt om akuthospitalerne med at skabe sammenhæng for patienter, som har forløb på tværs af sygehus, kommune og almen praksis. Men mange patienter modtager behandling på tværs af de 22 sundhedsklynger.

En analyse af patienternes behandlingsmønstre viser, at borgerne i mange tilfælde behandles på det akuthospital, som ligger indenfor sundhedsklyngen. Men tallene viser samtidig, at borgerne i høj grad også behandles på andre hospitaler, end det akuthospital som ligger indenfor klyngen.

Faktaark: Mange patienter behandles på tværs af klynger

Se også interaktivt kort over, hvor borgerne behandles: 

Interaktivt kort: Hvor behandles borgerne?