Gå til indhold

Lav vækst i sundhedsudgifterne i Danmark

Stadig flere behandles i det danske sundhedsvæsen. Alligevel fastholder Danmark lav vækst i sundhedsudgifterne sammenlignet med vores nabolande.

Mellem 2013 og 2021 voksede de danske sundhedsudgifter med 0,59 procentpoint målt som andel af BNP. Væksten i sundhedsudgifterne placerer dermed Danmark blandt lande med lav vækst, når der sammenlignes med vores nabolande.

I perioden 2013-2022 er der samtidig sket en betydelig vækst i antallet af unikke patienter på de danske hospitaler. I 2022 behandlede de somatiske og psykiatriske hospitaler samlet set knap 275.000 flere patienter om året end i 2013.

Note vedr. definition af unikke patienter: En unik somatisk patient har haft et eller flere fysiske ophold på et somatisk hospital. Tilsvarende har en unik psykiatrisk patient haft et eller flere fysiske ophold på et psykiatrisk hospital. I det samlede antal unikke patienter i somatikken og psykiatrien (grafen ovenfor) tæller en patient kun med én gang, selvom patienten både har været patient i psykiatrien og i somatikken inden for samme år.