Gå til indhold

Flere operationer og lavere ventetid

Antallet af operationer og behandlinger i sundhedsvæsenet har været højt i 2023.

I 2023 blev der foretaget over 1,3 mio. operationer på hospitalerne i Danmark. Det er over 70.000 flere operationer end sidste år. Det svarer til en stigning på over fem procent.

Den højere aktivitet har dog endnu ikke fået den generelle ventetid til at falde markant. Der er lavere ventetid på nogle af de store kirurgiske områder som fx knæ og hofteoperationer. Og samlet over året 2023 er ventetiderne faldet fra 47 dage i 1. kvartal til 45 dage i 4. kvartal. Men de seneste tal viser, at ventetiden er steget to dage fra 3. kvartal 2023 til 4. kvartal 2023. Det kan skyldes den økonomiske opbremsning, som regionerne har måttet gennemføre, som følge af en stor stigning i medicinudgifterne i 2023.

Ventetid til kirurgisk behandling er ligeledes steget to dage fra 3. til 4. kvartal 2023, men samlet henover året er ventetiden til kirurgisk behandling faldet med fire dage fra 68 dage i 1. kvartal 2023 til 64 dage i 4. kvartal 2023

Alle planlagte og akutte operationer på offentlige hospitaler samt offentlig finansierede på private hospitaler 2020-2023 Gennemsnitlig antal dages ventetid til al somatisk behandling og herunder særskilt for kirurgisk behandling 2020-2023