Gå til indhold

Høj aktivitet på hospitalerne

Flere og flere borgere møder hvert år sundhedsvæsenet. Stigningen i antallet af unikke patienter understreger den høje aktivitet på hospitalerne.

De sidste ti år er antallet af patienter steget kraftigt på de danske hospitaler. Samlet set har der mellem 2013 og 2022 været en vækst på 260.000 personer på de somatiske hospitaler, dvs. pati-enter der modtager behandling for fysiske sygdomme.

Tilsvarende udvikling gør sig gældende i psykiatrien med over 30.000 flere unikke patienter om året end for ti år siden.

I 2022 var i alt 2.9 mio. unikke patienter – svarende til næsten halvdelen af den danske befolkning – i kontakt med de offentlige hospitaler. 

Note vedr. definition af unikke patienter: En unik somatisk patient har haft et eller flere fysiske ophold på et somatisk hospital. Tilsvarende har en unik psykiatrisk patient haft et eller flere fysiske ophold på et psykiatrisk hospital. En unik patient i somatikken kan således godt gå igen i psykiatrien og omvendt.