Gå til indhold

Psykiatri

Kvalitet, nærhed og sammenhæng er bærende grundprincipper, når Danske Regioner og regionerne sætter fremtidens sundhedsvæsen på dagsordenen.

Alle borgere i Danmark skal kunne forvente en sundhedsfaglig behandling i verdensklasse så tæt på sin bopæl som muligt og et forløb, der hænger sammen. Det gælder uanset, om man lider af fysisk eller psykisk sygdom. 

Mennesker, der lider af psykisk sygdom, skal opleve et forløb, hvor forebyggelse, behandling og rehabilitering bunder i høj kvalitet, brug af nyeste viden og teknologi. Borgere, der rammes af psykisk sygdom, skal kunne leve så normale liv som muligt set i forhold til den enkeltes situation.

En stadigt voksende udfordring på sundhedsområdet og ikke mindst i psykiatrien er kampen mod den ulighed i sundhed, som borgere med psykisk sygdom i dag er udsat for.

Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer

Regionerne har fokus på at sikre forløb for borgere af høj kvalitet. Der er pakkeforløb for ambulante forløb og for indlagte forløb og værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. Den faglige kvalitet skal være af høj kvalitet for alle. Regionerne har derfor haft nedsat et forum for kvalitet i psykiatrien - Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP).  I forummet  indgik en række eksperter, faglige selskaber og patientforeninger, som i fællesskab med regionerne  over en 2-årig periode har sat fokus på at løfte den faglige kvalitet yderligere. Forummet har afsluttet sit arbejde og afrapporteret med en række anbefalinger til løft af den faglige kvalitet. En række af anbefalingerne er bl.a. løftet ind i arbejdet med kommende 10-årsplan for psykiatrien

Du kan læse mere om anbefalingerne fra DMFKP her:

Pejlemærker

Der er i Danske Regioner formuleret ti pejlemærker til en bedre behandling i psykiatrien i fremtiden, som regionerne arbejder efter.

  1. Vi skal opdage psykiske lidelser tidligere  
  2. Vi skal have mere fokus på kvalitet i behandlingen 
  3. Bedre patientsikkerhed inden for psykiatrien
  4. Flere ambulante tilbud og opsøgende teams skal bringe støtten ud til borgerne   
  5. Øget debat skal sikre, at psykiske lidelser er noget, vi taler om  
  6. Borgeren skal inddrages mere  
  7. Veluddannet og tilstrækkeligt personale  
  8. Systemerne skal samarbejde om at skabe gode forløb for borgerne  
  9. Mindst mulig tvang
  10. Udredning af retspsykiatrien

Analyser og benchmarking

Danske Regioner har indtil 2017 udarbejdet rapporter med sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet. Data i rapporterne stilles i takt med, at der løbende er kommet flere indikatorer i psykiatrien til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen. Rapporterne indeholder derfor nu primært datamateriale, der opgøres andre steder. Det er derfor besluttet ikke at udarbejde benchmarking-rapporter for 2018 og frem.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel Lambach
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Børn og unge, forældre, fagfolk og organisationer: Børn og unges stigende psykiske mistrivsel kræver nyt, ensartet tilbud i hele landet

Stadig flere børn og unge lider under psykisk mistrivsel. Det bør vi sammen gøre noget ved, og en del af løsningen er et ensartet, kommunalt tilbud om forebyggelse og lettere behandling. Et tilbud, der kunne ligge dør om dør med skoletandplejen. Det bør nemlig være lige så let og naturligt for barnet og den unge at få effektiv og tidlig hjælp, hvis de har ondt i psyken, som hvis de har ondt i en tand. Sådan skriver 11 organisationer i et fælles debatindlæg.

Læs mere

Et samlet behandlingstilbud til dobbeltdiagnostiserede vil også gavne de mest udsatte

Vi skylder de mange dobbeltdiagnosticerede, der i dag behandles i psykiatrien, at behandlingen af deres psykiske sygdom og samtidige misbrug samles under samme tag, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Mennesker med psykisk sygdom og misbrug fortjener hjælpen, alle er enige om. Så kom i gang, regering!

Det politiske ønske om en samlet løsning for de dobbeltdiagnosticerede er blevet bekræftet flere gange. Det er derfor med stor undren, at vi må konstatere, at regeringen endnu ikke har fremlagt en løsning, skriver flere organisationer herunder Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Første opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den første årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling for så vidt angår kapacitetsudvikling og planer for etablering og udvidelse af sengepladser i psykiatrien.

Læs mere