Gå til indhold

Psykiatri

Kvalitet, nærhed og sammenhæng er bærende grundprincipper, når Danske Regioner og regionerne sætter fremtidens sundhedsvæsen på dagsordenen.

Alle borgere i Danmark skal kunne forvente en sundhedsfaglig behandling i verdensklasse så tæt på sin bopæl som muligt og et forløb, der hænger sammen. Det gælder uanset, om man lider af fysisk eller psykisk sygdom. 

Mennesker, der lider af psykisk sygdom, skal opleve et forløb, hvor forebyggelse, behandling og rehabilitering bunder i høj kvalitet, brug af nyeste viden og teknologi. Borgere, der rammes af psykisk sygdom, skal kunne leve så normale liv som muligt set i forhold til den enkeltes situation.

En stadigt voksende udfordring på sundhedsområdet og ikke mindst i psykiatrien er kampen mod den ulighed i sundhed, som borgere med psykisk sygdom i dag er udsat for.

Læs mere:

Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer

Regionerne har fokus på at sikre forløb for borgere af høj kvalitet. Der er pakkeforløb for ambulante forløb og for indlagte forløb og værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. Den faglige kvalitet skal være af høj kvalitet for alle. Regionerne har også et forum for kvalitet i psykiatrien - Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP). I forummet  indgår der en række eksperter, faglige selskaber og patientforeninger, som i fællesskab med regionerne sætter fokus på at løfte den faglige kvalitet yderligere. I forummet er der særligt fokus på behovet for at bedre eksisterende kvalitetsdatabaser samt etablere nye databaser. Det skal bl.a. sikre mere viden om de enkelte sygdomme, og om forskelle i behandlingen landet over m.m. Kort sagt: Viden der kan handles på.

Pejlemærker

Der er i Danske Regioner formuleret ti pejlemærker til en bedre behandling i psykiatrien i fremtiden, som regionerne arbejder efter.

  1. Vi skal opdage psykiske lidelser tidligere  
  2. Vi skal have mere fokus på kvalitet i behandlingen 
  3. Bedre patientsikkerhed inden for psykiatrien
  4. Flere ambulante tilbud og opsøgende teams skal bringe støtten ud til borgerne   
  5. Øget debat skal sikre, at psykiske lidelser er noget, vi taler om  
  6. Borgeren skal inddrages mere  
  7. Veluddannet og tilstrækkeligt personale  
  8. Systemerne skal samarbejde om at skabe gode forløb for borgerne  
  9. Mindst mulig tvang
  10. Udredning af retspsykiatrien

Pakkeforløb for den ambulante psykiatri

Der er i regionerne behandlingspakkeforløb på en række områder inden for den ambulante psykiatri. Pakkeforløbene betyder mere ensartede behandlingsforløb af høj kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov på tværs af regionerne. Pakkeforløbene revideres  løbende fagligt  herunder ift. evidens og sammenhænge med bl.a. foreliggende nationale kliniske retningslinjer m.m. Pakkeforløbene tager afsæt i regionernes fælles målgruppebeskrivelse for behandling i den regionale psykiatri.

Forløbsbeskrivelser for indlagte

Regionerne og Danske Regioner har nu udarbejdet forløbsbeskrivelser for indlæggelser i psykiatrien. Forløbsbeskrivelserne skal ses som en videreførelse af arbejdet med ambulante pakkeforløb i psykiatrien. Formålet med forløbsbeskrivelserne er at tilbyde ensartet behandling af høj faglig kvalitet. 

Læs mere:

Analyser og benchmarking

Danske Regioner har indtil 2017 udarbejdet rapporter med sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet. Data i rapporterne stilles i takt med, at der løbende er kommet flere indikatorer i psykiatrien til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen. Rapporterne indeholder derfor nu primært datamateriale, der opgøres andre steder. Det er derfor besluttet ikke at udarbejde benchmarking-rapporter for 2018 og frem.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Mennesker med BED skal have en god behandling

Tvangsoverspisning bliver en officiel diagnose, og i regionerne gør vi klar til at opbygge et godt og trygt behandlingstilbud. Vi har allerede vigtige erfaringer at bygge på – og vi vil kæmpe for, at ressourcerne kommer til at følge. Det skriver Danske Regioners sundhedsudvalgsformand, Karin Friis Bach.

Læs mere

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2020

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 8. januar 2021.

Læs mere

Saml behandlingen af misbrug og psykisk sygdom

Der er brug for et samlet regionalt behandlingstilbud til de mange tusind danskere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse, der kræver behandling i psykiatrien. Sådan skriver Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab i et fælles opråb til Christiansborg.

Læs mere

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Læs mere