Gå til indhold

Arbejds- og ansættelsesret

Danske Regioner varetager regionernes interesser i spørgsmål om arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Danske Regioner indgår og fortolker generelle aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår på det regionale område.

Danske Regioner varetager samtidig regionernes interesser som arbejdsgivere, når der opstår tvister om løn- og ansættelsesretlige forhold. Det sker inden for rammerne af det fagretlige system, som i sidste ende kan føre til afgørelse ved eksempelvis faglig voldgift eller i Arbejdsretten.

Løn- og ansættelsesretlige afgørelser på det regionale område

2024

Tilkendegivelse i faglig voldgift. Erhvervsuddannelseselever, som fast udfører aftenarbejde, var ikke berettiget til forskudttidstillæg under skoleophold i dagtimerne (pdf)

18. december 2023 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om erhvervsuddannelseselever, der fast udfører aftenarbejde, er berettiget til forskudttidstillæg under skoleophold i dagtimerne anlagt af Fagligt Fælles Forbund.

2023

Kendelse i faglig voldgift. Arbejdstid ved overgang fra sommertid til vintertid på Sundhedskartellets område (pdf)

23. september 2023 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om arbejdstid ved overgang fra sommertid til vintertid på Sundhedskartellets område.

Kendelse i faglig voldgift. Arbejdet på et garageanlæg var omfattet af overenskomsten om løn- og ansættelsesforhold for regions- og skolebetjente m.fl. (pdf)

30. maj 2023 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om arbejdet på et garageanlæg var omfattet af overenskomsten om løn- og ansættelsesforhold for regions- og skolebetjente m.fl.

Kendelse i faglig voldgift vedr. advarsel for videregivelse af personfølsomme oplysninger (pdf)

21. december 2022 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om advarsel for videregivelse af personfølsomme oplysninger anlagt af Dansk Sygeplejeråd.

2022

Kendelse i faglig voldgift om tidsbegrænset ansættelse (pdf)

5. september 2022 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om tidsbegrænset ansættelse som ufaglært serviceassistent på overenskomsten for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever anlagt af 3F og FOA.

Kendelse i faglig voldgift om omklædning og arbejdstid (pdf)

6. juli 2022 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om omklædning og arbejdstid anlagt af Dansk Metal.

2021

Arbejdsrettens dom vedr. COVID-19 i fritiden (pdf)

12. august 2021 er der faldet dom i Arbejdsretten i en sag vedr. COVID-19 test i fritiden.

Kendelse i faglig voldgift om oplysninger om bolig og beskatning heraf i ansættelsesbreve (pdf)

Den 29. april 2021 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om oplysninger om bolig og beskatning heraf i ansættelsesbreve anlagt f Foreningen af Danske Lægestuderende.

Kendelse i faglig voldgift vedrørende tillæg til kliniske sygeplejespecialister (pdf)

Den 16. marts 2021 blev der afgivet kendelse i faglig voldgift i sag om tillæg til kliniske sygeplejespecialister.

2019

Tilkendegivelse i faglig voldgift om retten til tjenestedragt (pdf)

Den 23. maj 2019 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sag om retten til tjenestedragt.

Tilkendegivelse i faglig voldgift vedrørende erfaringstillæg til specialuddannede sygeplejersker (pdf)

Den 24. maj 2019 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sag vedrørende erfaringstillæg til specialuddannede sygeplejersker.

2018

Tilkendegivelse i faglig voldgift vedrørende flytning af beskyttede medarbejdere (pdf)

Den 26. september 2018 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sag vedrørende flytning af beskyttede medarbejdere ud af valgområdet - MED-aftalen.

Tilkendegivelse i faglig voldgift. Bortvisning af en medarbejder, der uden forudgående tilladelse tog håndklæder, sengelinned med hjem var sket med rette (pdf)

23. september 2018 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sag vedr. bortvisning af en medarbejder, der uden forudgående tilladelse tog håndklæder, sengelinned med hjem var sket med rette.

Tilkendegivelse i faglig voldgift. Varsel i forbindelse med at medarbejdere skal udføre arbejde på flere geografisk adskilte steder under samme institution (pdf)

27. juni 2018 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sag om varsel i forbindelse med at medarbejdere skal udføre arbejde på flere geografisk adskilte steder under samme institution.

Afgørelse i Arbejdsretten vedr. portørers overgang til ansættelse som serviceassistenter (pdf)

17. januar 2018 er der faldet dom i Arbejdsretten i en sag vedrørende Region Sjællands krav til portørerne om, at de skal uddannes til og overgå til ansættelse som serviceassistenter.

2017

Tilkendegivelse i faglig voldgift om varsel ved ændring af tjenestested for bioanalytikere (pdf)

Den 14. august 2017 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sag om varsel ved ændring af tjenestested for bioanalytikere.

Opmandskendelse i faglig voldgift om bortvisning af portør på grund af kritiske ytringer (pdf)

Den 10. maj 2017 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sag om bortvisning af portør ved Roskilde Sygehus i Region Sjælland for kritiske ytringer i provokerende og grov form.

Tilkendegivelse i faglig voldgift vedrørende indbetaling af pension til voksenelever i overenskomst for håndværkere (pdf)

Den 1. marts 2017 blev det afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om indbetaling af pension til voksenelever i overenskomst for håndværkere.

Tilkendegivelse ved faglig voldgift om overgang til ansættelse som 1. reservelæge for læger i hoveduddannelse inden for almen medicin, der får godkendt merit i hoveduddannelsesforløbet (pdf)

Den 24. februar 2017 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om overgang til ansættelse som 1. reservelæge for læger i hoveduddannelse inden for almen medicin, der får godkendt merit i hoveduddannelsesforløbet.

2016

Opmandskendelse om hvornår en portør fungerer som assistent ved røntgenafdelinger (pdf)

Den 16. marts 2016 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sagen om, hvornår en portør fungerer som assistent ved røntgenafdelinger.

2015

Afgørelse i Arbejdsretten om individuel bod til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd for deltagelse i overenskomststridige strejker i Region Sjælland (pdf)

24. august 2015 er der faldet dom i Arbejdsretten i en sag vedrørende individuel bod til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd for deltagelse i overenskomststridige strejker i Region Sjælland.

Tilkendegivelse i faglig voldgift vedr. MED-aftalens § 7 om information og drøftelse (pdf)

Den 24. juni 2015 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen vedrørende MED-aftalens § 7 om information og drøftelse. Der er efterfølgende indgået forlig af 27. januar 2016.

Tilkendegivelse ved faglig voldgift om ansættelse som 1. reservelæge for læger, der får godkendt merit i hoveduddannelsesforløbet (pdf)

Den 4. marts 2015 blev der afgivet supplement til tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om ansættelse som 1. reservelæge for læger, der får godkendt merit i hoveduddannelsesforløbet.

Opmandskendelse om honorering for ekstra arbejde udført af en sygeplejerske umiddelbart før normal arbejdstids påbegyndelse (pdf)

Den 19. januar 2015 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sagen om honorering for ekstra arbejde udført af en sygeplejerske umiddelbart før normal arbejdstids påbegyndelse.

2014

Afgørelse i Arbejdsretten i sag om frokostpauser til sygehusportører (pdf)

8. maj 2014 er der faldet dom i Arbejdsretten i en sag vedrørende frokostpauser til sygehusportører.

Opmandskendelse i faglig voldgift i sag om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til overlæge (pdf)

Den 11. april 2014 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sagen om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til overlæge.

Afgørelse i Arbejdsretten i en sag vedrørende omplacering af to medarbejdere i forbindelse med en større sparerunde i en region (pdf)

28. marts 2014 er der faldet dom i Arbejdsretten i en sag vedrørende omplacering af to medarbejdere i forbindelse med en større generel sparerunde i en region.

2013

Tilkendegivelse i faglig voldgift om tillæg for kvalifikationer ved overgang til anden stilling (pdf)

Den 9. december 2013 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om tillæg for kvalifikationer ved overgang til anden stilling

Opmandskendelse i faglig voldgift vedrørende betalt spisepause til hospitalsmedhjælpere (pdf)

Den 19. november 2013 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sagen om betalt spisepause til hospitalsmedhjælpere.

Opmandskendelse i faglig voldgift om fællesvagt for yngre Læger ved Næstved Sygehus (pdf)

Den 22. september 2013 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sagen om fællesvagt for yngre Læger ved Næstved Sygehus.

Tilkendegivelse i faglig voldgift vedr. bortvisning (pdf)

Den 11. september 2013 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift vedrørende bortvisning af beskyttet medarbejder.

Tilkendelse i faglig voldgift, jf. aftale om familiemæssige årsager (pdf)

Den 17. maj 2013 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om hvorvidt forældre ansat regionalt, men omfattet af aftale om fravær af familiemæssige årsager indgået mellem RLTN og KTO hhv. den enslydende aftale mellem RLTN og Sundhedskartellet, er at betragte som værende ansat på en og samme aftale eller to forskellige.

Østre Landsrets afgørelser i sagen om funktionærlovens § 2a, stk. 3 (pdf)

Den 24. april 2013 afsagde Østre Landsret dom i 14 sager vedrørende funktionærlovens § 2a, stk. 3. Afgørelserne er anket til Højesteret.

Opmandskendelse i faglig voldgift om fællesvagt for yngre læger (pdf)

Den 6. april 2013 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sagen om fællesvagt for yngre Læger.

2012

Tilkendegivelse i faglig voldgift om aflønning af ergoterapeuter der har studerende som en del af deres arbejdsområde (pdf)

Den 10. februar 2012 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om aflønning af ergoterapeuter, der har studerende som en del af deres arbejdsområde.

Tilkendegivelse i faglig voldgift om kvalifikationsløn til ikke-uddannede journalister (pdf)

Den 25. juli 2012 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om kvalifikationsløn til ikke-uddannede journalister.

Protokollat i faglig voldgift vedrørende beregning af ligelønstillæg ved Syddanske Vaskerier (pdf)

Den 20. november 2012 blev der afholdt mundtlig forhandling vedrørende beregning af ligelønstillæg ved Syddanske Vaskerier.

2011

Opmandskendelse i faglig voldgift om håndteringen af arbejdstidsplanen (pdf)

14. april 2011 er der ved opmandskendelse i faglig voldgift faldet afgørelse i sag vedrørende håndteringen af arbejdstidsplanen i forbindelse med konfliktens start og ophør i 2008

Afgørelse i Arbejdsretten i en sag vedr. bagvagtsordning (pdf)

Den 20. juni 2011 er der faldet en afgørelse i Arbejdsretten i en sag vedrørende bagvagtsordning ved døgninstitutionerne Egely og Kastaniely

Tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen hvorvidt arbejdsmangel var budgetbesparelser (pdf)

Den 28. september 2011 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen, hvorvidt der lå arbejdsmangel i forbindelse med varsling af væsentlige stillingsændringer

Tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om lønefterregulering (pdf)

Den 12. oktober 2011 blev der afgivet tilkendegivelse i faglig voldgift i sagen om lønefterregulering til sygehjælpere opskolet til social- og sundhedsassistent

2009

Orientering om kendelse ved faglig voldgift om yngre lægers arbejdstid (pdf)

19. november 2009 blev der afsagt kendelse ved faglig voldgift om yngre lægers arbejdstid

2008

Tilkendegivelse om fortolkning af sygehusportøroverenskomstens paragraf 12 stk. 5 om opsigelse (pdf)

12. december 2008 blev der afgivet tilkendegivelse i voldgiftssagen Mellem FOA-Fag og Arbejde og Regionernes Lønnings- og Takstnævn vedrørende fortolkning af sygehusportøroverenskomstens § 12, stk. 5 om opsigelse

2007

Afgørelse ved faglig voldgift om ret til løn under sygdom og barsel til underordnet læge (pdf)

8. februar 2007 er der ved faglig voldgift faldet afgørelse i sag vedrørende forståelsen af reglerne for retten til løn under sygdom og barsel for underordnede læger, der er fratrådt en ansættelse. Vedlagt findes opmandens protokollat

Opmandskendelse i faglig voldgift om honorering ved fratræden midt i en normperiode (pdf)

Den 16. december 2007 blev der afgivet opmandskendelse i faglig voldgift i sagen om honorering ved fratræden midt i en normperiode, jf. arbejdstidsaftalen for sygeplejersker og radiografer.

2006

Tilkendegivelse i faglig voldgift om tilkaldevikarer (pdf)

5. december 2006 afgav voldgiftsdommeren tilkendegivelse i sagen om brugen af vikarer på sociale institutioner i Storstrøms amt. Sagen var anlagt som prøvesag for tre omsorgsmedhjælpere og medlemmer af 3F, tidligere medlemmer af Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark

Du kan læse mere her:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette af protræt billede
Hvis du vil vide mere

kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere