Gå til indhold

Konference

Sundhed for alle 2020

Danske Regioners konference: Sundhed for alle 2020 Torsdag den 5. november 2020, kl. 10.00 - 13.00 - ONLINE Tema: Børn og unges trivsel

Danske Regioner inviterer til en bred politisk debat med en vifte af aktører på tværs af sundheds- og socialområdet.

Lighed i sundhed og trivsel starter med gode opvækstvilkår, gode vaner og gode rammer for læring. Ud fra et mål om at øge folkesundheden gennem de kommende generationer vil Danske Regioner på årets konference sætte fokus på følgende emner:

  • Karakteristik af udsathed blandt børn og unge i dag
  • Børn og unge som aktive medspillere
  • Mulige veje til bedre trivsel og sundhed blandt unge
  • Børn og unges adfærd, nudging og hvordan når vi dem

Og ikke mindst en stor politisk debat om, hvordan vi sikrer børn og unges sundhed og trivsel.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke vil give regeringens syn på børn og unges mentale sundhed og psykiske lidelser.

Stærke faglige oplægsholdere som overlæge Kirsten Boisen, Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet og professor og forskningsleder Noemi Katznelson, center- og forskningsleder på Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet deltager.

Unge kommer med deres erfaringer som enten patient eller pårørende.

Adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen vil tale om hvordan nudging måske er vejen frem.

Politikere fra både Folketinget, kommuner og regioner indgår undervejs.

Det samme gør formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd Chris Preuss og næstformand for Dansk Idrætsforbund Thomas Bach.

Programmet findes her.

Vi ser frem til en dag hvor alle både kan hente ny viden, se forslag til løsninger, indgå i debatten ved at skrive spørgsmål ind og i det hele taget være med i spændende politiske debatter.