Gå til indhold

Høringssvar vedr. ændring af trivselsbekendtgørelserne på EUD og FGU

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 28. juni fremsendt høring vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelserne og bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse.

Danske Regioner kvitterer for høring over ændring af:

  • Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelserne
  • Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse


Bekendtgørelsesændringerne udmønter initiativ 10 i regeringens udmelding af 10. november 2020 om 14 initiativer for forebyggelse af seksuel chikane.

Danske Regioner bakker generelt op om initiativer for forebyggelse af seksuel chikane og har følgende konkrete bemærkninger til bekendtgørelsesændringerne af teknisk karakter:

  • I EUD-spørgerammen: Der kan med fordel tilføjes en tredje svarmulighed foruden ”mand” og ”kvinde”.
  • Svarmulighederne i det nye spørgsmål omkring uønsket seksuel opmærksomhed står i anderledes rækkefølge end de øvrige spørgsmål i trivselsundersøgelserne, hvor der startes med det mest positive. I dette spørgsmål vil ”meget tit” have en negativ betydning.
  • Det kan med fordel specificeres, hvad uønsket seksuel opmærksomhed dækker over, herunder om der spørges til konkrete krænkelser (f.eks. konkrete handlinger) eller en bredere forståelse af seksuel opmærksomhed.
  • Såfremt det skal være muligt at sammenholde svarene vedr. seksuel opmærksomhed på tværs af forskellige typer af ungdomsuddannelser, er det væsentligt, at spørgsmålsformuleringen er den samme for de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det gælder generelt for emnerne i måling af elevernes trivsel på tværs af uddannelser.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: