Gå til indhold

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (indførelse af dækning for skader forårsaget af tørke samt ændring af lovens titel m.v.)

Danske Regioner har d. 30. august 2021 modtaget forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar.

Danske Regioner er enige i behovet for ændringen af loven og finder det positivt, at der lægges op til, at dækning for skader forårsaget af tørke indføres i lovens formål samt titel.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: