Gå til indhold

Høringssvar vedr. lovforslag om hjemmel til at udstrække uddannelsesforløb m.v. for visse elev- og lærlingegrupper

Børne- og Undervisningsministeriet har den 28. juni fremsendt høring vedr. forslag til lov om ændring af erhvervsuddannelsesloven.

Danske Regioner takker for høring over forslag til lov om ændring af erhvervsuddannelsesloven.
Danske Regioner bakker op om indsatsen for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser samt permanentgørelse af forsøgsordningen om særlige vilkår for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne.

Danske Regioner har ikke yderligere bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: