Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danske Regioner takker for muligheden for at kommentere på udkastet til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danske Regioner bakker op om arbejdet med at mindske de administrative byrder for modtagerne af erhvervsfremmemidlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Danske Regioner finder, at anvendelse af standardsatser, muligheder for kontraktansættelser mv. er positive i relation hertil.

Danske Regioner opfordrer herudover til, at administrationsreglerne for de nationale midler i størst mulig og relevant udstrækning spejler reglerne for Regionalfonden og Socialfonden Plus, da erhvervsfremmemidlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ofte vil blive brugt til medfinansiering af disse strukturfondsmidler.