Gå til indhold

Danske Regioners bemærkninger til høring af Udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d. 3. februar 2023 anmodet om Danske Regioners bemærkninger til lovforslag vedrørende lov om tobaksvarer og alkohol.

Med lovforslaget udvides forbuddet mod markedsføring af tobaksvarer nu til også at omfatte opvarmede tobaksvarer. Lovforslaget skal gøre opvarmede tobaksvarer mindre attraktive, og gøre forbrugere mere opmærksomme på de sundhedsrisici, der er forbundet med at anvende opvarmede røgtobaksvarer. Direktivet forventes således at bidrage til at begrænse forbruget af opvarmede tobaksvarer, herunder at børn og unge indleder et forbrug. Lovforslaget har til formål at rette op på, at der ikke er tilstrækkelig klar lovhjemmel til at stille krav om, at erhvervsdrivende skal etablere et generelt alderskontrolsystem ved online salg af disse produkter. 

Danske Regioner går ind for en målrettet og koordineret forebyggende indsats på tobaks- og alkoholområdet, og på den baggrund bakker Danske Regioner derfor op om lovforslaget.​

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: