Gå til indhold

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)

Danske Regioner har den 7. januar 2019 modtaget ”udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)" i høring.

Danske Regioner er positivt indstillet overfor nationale initiativer, der bidrager til at styrke samfundets - og dermed regionernes  - muligheder for at imødegå cyberangreb mod den kritiske infrastruktur. Danske Regioner bakker derfor op om formålet med lovforslaget, men har også noteret sig, at lovforslaget giver Center for Cybersikkerhed (CFCS) hjemmel til øgede beføjelser og mandater, der i sidste ende kan føre til indgriben i regionernes selvstændige myndighedsudøvelse, it-drift, patientsikkerheden samt borgernes rettigheder vedr. databeskyttelse.