Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

Danske Regioner har modtaget udkast til lov om ændring af sundhedsloven med henblik på at indføre egenbetaling for fremmedsprogstolkning for personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år.

Danske Regioner har i høringssvaret alene forholdt sig til sundhedsfaglige og administrative konsekvenser af lovforslaget.

Bemærkningerne til lovforslaget bygger på regionernes erfaringer fra sygehuse og almen praksis fra 2011, hvor der var gebyr på tolkebistand for personer, der havde opholdt sig i landet i mere end syv år. Erfaringerne viser, at gebyret skabte en række udfordringer for såvel patienter og sundhedspersonale som for administrationen af tolkegebyret.

Læs hele høringssvaret her.