Gå til indhold

Kritisk arbejdsmiljø på sygehuse skal forbedres

Kritisk arbejdsmiljø på sygehuse skal forbedres

Arbejdstilsynet har påpeget kritisabelt arbejdsmiljø på flere sygehusafdelinger. Danske Regioner har fokus på problemerne med flere initiativer, for arbejdsmiljøet skal være i orden - både for de ansattes og for patienternes skyld, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

En række afdelinger på landets sygehuse har fået tildelt sure smileys af Arbejdstilsynet på grund af kritisabelt psykisk arbejdsmiljø i løbet af 2014 og 2015. Smileyerne er tildelt de enkelte afdelinger, ikke hele sygehuset. Arbejdstilsynet har de seneste år haft særligt fokus på udvalgte sygehuses psykiske arbejdsmiljø, og også Danske Regioner er ekstra opmærksom på udfordringerne.
 
 - Vi tager det meget alvorligt, at Arbejdstilsynet retter kritik af enkelte afdelingers psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet skal være i orden, og sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og læger skal være glade for at gå på arbejde. Sundhedspersonalet skal naturligvis have overskud til at tage hånd om patienterne. I regionerne sætter vi pris på samarbejdet med Arbejdstilsynet, for smileyerne kan være en hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet på en afdeling, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og supplerer:
 
 - I regionerne er vi allerede i gang. Vi har sammen med de ansattes faglige organisationer aftalt at starte et projekt, der skal afdække problemer med psykisk arbejdsmiljø, så det kan blive bedre. Og hen imod årsskiftet er vi parat med et ekspertteam, som regionale arbejdspladser kan sende bud efter, hvis det psykiske arbejdsmiljø halter. Vi har en større indsats mod voldsforebyggelse, og vi arbejder på projekter om mobning og ulykkes-forebyggelse og om at sikre stabile arbejdsforhold.
 
Ikke entydigt billede
Billedet af dårligt psykisk arbejdsmiljø er ikke entydigt. Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som undersøger 36 delbranchers arbejdsmiljø, heriblandt hospitalernes, viser, at arbejdsmiljøet på hospitalerne overvejende placerer sig pænt i forhold til landsgennemsnittet.
 
- Vi ved, at nogle afdelinger har rigtig travlt og er pressede på bemandingen, blandt andet fordi stigende udgifter til sygehusmedicin begrænser rammerne for personale-antallet. Men jeg går stærkt ud fra, at ledelsen på de enkelte sygehuse vil reagere på Arbejdstilsynets kritik, siger Ulla Astman.