Gå til indhold

Ny aftale sikrer bedre behandlingstilbud til børn

Ny aftale mellem regionerne og de praktiserende speciallæger sikrer bedre muligheder for at behandle børn med allergi, mavesmerter og urinvejsproblemer

Danske Regioner og Foreningens af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har indgået en ny aftale, som sikrer et bredere behandlingstilbud hos de praktiserende speciallæger i pædiatri (børnesygdomme). Et af de overordnede formål med aftalen er, at sikre et mere ensartet behandlingstilbud til børn rundt i hele landet samt at sikre at behandlingen i pædiatrisk speciallægepraksis afspejler den faglige udvikling og det aktuelle behov for sundhedsvæsenet.

Ligeledes styrker aftalen et øget samarbejde mellem de praktiserende pædiatere og det øvrige sundhedsvæsen, så kapaciteten ude i speciallægepraksis bliver udnyttet bedst muligt.

- Aftalen skal sikre så ensartet et tilbud som muligt til patienter i hele landet. Samtidig rykker behandlingen tættere på borgerne, fordi flere kan tage til speciallægen, som ofte er tættere på end sygehuset. Aftalen falder dermed i god tråd med den udvikling, som vi længe har arbejdet for sammen med Danske Regioner om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, siger FAPS' formand Kirsten Ilkjær.

Formanden for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau er tilfreds:

- Alle patienter skal have den bedste forudsætning for en god og hurtig behandling, og det mener vi, aftalen hjælper til at opnå, siger Anders Kühnau.

- Vi er i Danske Regioner rigtig glade for aftalen. Den giver regionerne mulighed for at behandle flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme, og det betyder at patienterne kan komme hurtigere i behandling, siger Anders Kühnau.

Der er aftalt vaccinationsforløb for børn, der lider af allergi. Samtidig indføres tre nye undersøgelser til brug på børn, som lider af mavesmerter, urinvejsinfektioner, urininkontinens eller andre vandladningssymptomer.

Den nye modernisering giver også den enkelte region, hvis der er et behov, muligheden for at lægge udredning og behandling af børn med let til moderat ADHD ud i pædiatrisk speciallægepraksis.

Endeligt giver den nye modernisering mulighed for at henvise patienten direkte til behandling hos praktiserende speciallæger i voksenspecialerne neurologi, psykiatri og intern medicin i forbindelse med at patienten skal overgå fra behandling i børnespecialet til voksenspeciale. Dette vil lette overgangen og sikre et mere smidigt patientforløb.

Aftalen træder i kraft d. 1. januar 2017.