Gå til indhold

Fire nye initiativer skal forbedre turisters adgang til kollektiv transport

Projektgruppen ”Styrket dialog om turisters anvendelse af den kollektive transport” har offentliggjort en rapport med fire konkrete initiativer, der skal forbedre turisternes adgang.

Tilgængeligheden til den kollektive transport er vigtig for de turister, der besøger Danmark. Men turister i Danmark har blandt andet problemer med at anvende de kollektive transportmidler, blandt andet værktøjer som køreplaner, Rejseplanen og Rejsekortet.

Som et led i regeringens nationale strategi for dansk turisme nedsatte Erhvervsministeriet derfor i oktober 2017 en projektgruppe bestående af Transport- Bygnings- og Boligministeriet og Danske Regioner, der nu sammen lancerer fire konkrete initiativer.

”Det er vigtigt for den fortsatte udvikling af turismen, at den kollektive transport er nem at benytte for turisterne. Jeg synes, det er herligt at se, at det er lykkedes at samle forskellige offentlige aktører om at arbejde sammen for at løse den meget konkrete udfordring, vi har. Min forventning er, at de fire konkrete initiativer hurtigt vil føre til en klar forbedring af turisternes oplevelse af den offentlige transport i Danmark. Det er til gavn for dansk turisme,” siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Læs mere:

 

De fire initiativer

  • VisitDenmark udarbejder en samlet og mere udførlig turistinformation om den kollektive transport på hjemmesiden www.visitdenmark.com.

  • Transportselskaberne tager initiativ til at undersøge mulighederne for en udvikling af Rejsekortet, der bl.a. vil medføre nemmere adgang for udenlandske turister til at benytte kortet.

  • Danske Regioner etablerer et ”Turismetransportnetværk” af turismeaktører og transportaktører, der skal sikre fortsat samarbejde om turisters brug af kollektiv transport.

  • Danske Regioner og VisitDenmark tager i fællesskab initiativ til, at det kommende ”turismetransportnetværk” får repræsentation i Turismens Analyseudvalg.


”Det er vigtigt, at turisterne kan rejse ubesværet med den kollektive trafik i Danmark, fordi de sjældent har mulighed for at benytte andre transportmidler, mens de er her. De er afhængige af de kollektive trafiktilbud, og derfor er det afgørende, at de forstår at bruge den kollektive trafik, selvom de hverken forstår sproget, priserne eller systemerne. Det skal være let tilgængeligt at benytte den kollektive trafik for alle i Danmark, også for turister, og derfor glæder jeg mig over det nye samarbejde, siger Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose siger om initiativerne: ”Regionerne arbejder på, at give turisterne gode oplevelser. Mere turisme kan give vækst overalt i landet, og tilfredse turister inspirerer ofte andre rejsende til også at aflægge et besøg. Oplevelsen af vores offentlige transport er en del af turisternes bedømmelse af et feriemål. Derfor ser vi frem til at samle aktørerne bag turismen og den kollektive trafik, så det bliver nemmere for turister at bruge vores busser og tog.”

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Hvis du vil vide mere