Gå til indhold

Nu får diabetikere adgang til verdensklasse behandling i alle regioner

Med indførelsen af diabetescentre i alle landets regioner får samtlige diabetikere nu mulighed for behandling på et højt internationalt niveau.

Diabetes er blevet en folkesygdom med mere end 250.000 kronikere i Danmark. Et tal der forventes at stige med 100.000 flere tilfælde i 2030. Med Region Sjællands beslutning om at oprette Steno Diabetes Center Sjælland får borgere nu adgang til forebyggelse og behandling på et meget højt niveau i alle fem regioner.

Nye diabetescentre i alle regioner

Regionernes diabetesindsatser kommer til at foregå i fem regionale Steno Diabetes Centre. Centrene bliver omdrejningspunkt for forskning, behandling, forebyggelse og rådgivning af sundhedsfagligt personale og patienter. I Region Sjælland bliver flere diabetescentre placeret rundt om i regionen.

- Det er glædeligt, at vi nu kan tilbyde specialiseret behandling til diabetespatienter i hele landet. Med Steno Diabetes Centre i alle regioner sikrer vi også en ensartet adgang for alle patienter, siger Karin Friis Bach, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Novo Nordisk Fonden har givet en milliardstor donation til den nye indsats, som primært skal bruges på at bygge diabetescentre i fire af landets regioner.

Erfaringer til gavn for hele sundhedsvæsenet

Hvert Steno Diabetes Center har hver sit særlige fokusområde. I Region Nordjylland er der fokus på digital sundhed. Region Midtjylland fokuserer på tværsektorielle samarbejder og sammenhængende patientforløb. Patienter med type-2 diabetes er fokusområdet i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden fokuseres på sundhedsfremme og undervisning. Region Sjælland fokuserer på ulighed i sundhed, psykisk sårbare patienter og patienter, der har flere diagnoser end diabetes. Fokusområderne skal skabe samlede erfaringer, som alle dele af sundhedsvæsenet i landet kan trække på. Et nationalt diabetesnetværk samler trådene og deler viden fra centrene i hver region.

- En stor del af aktiviteterne handler om at dele viden med det sundhedsfaglige personale på hospitaler, almen praksis, institutioner, i kommunerne og til diabetespatienterne selv. På den måde er indsatserne med til at skabe kvalitetsbehandling for alle diabetikere i hele landet, siger Karin Friis Bach.

For eksempel har Hovedstadens Steno Diabetes Center haft et forløb med undervisere på tre social – og sundhedsskoler i Region Hovedstaden, således at de nu er opdateret på viden om diabetes og behandling, når de skal oplære det kommende social- og sundhedspersonale.

Diabetes type 2 kan i mange tilfælde forebygges, eller symptomerne kan dæmpes. Derfor er forebyggelse et stort fokusområde for alle Steno Diabetes Centre. Forebyggelsesindsatsen kommer til at ske i samarbejde med både kommuner og almen praksis, der med den seneste overenskomst skal stå for at behandle den største gruppe af diabetespatienter.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kathrine Vogn, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8228
M: 2399 2877
E: kvo@regioner.dk

Signe Buchholtz Andersen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2132 9785
E: sib@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere