Gå til indhold

Jordforurening

Regioner håndterer tusindvis af forureninger hvert år

Hvert år undersøger og oprenser regionerne tusindvis af forureninger, som stammer fra fortidens synder. En ny årlig redegørelse giver et overblik over, hvor langt man er nået med indsatsen.

I 2020 brugte regionerne i alt 441 mio. på jordforureningsopgaven.

Der blev lavet over 1.000 redegørelser, mere end 1.700 undersøgelser og over 100 oprensninger af forureninger i hele landet. Og samtidig blev 2020 året, hvor regionerne for alvor tog fat på arbejdet med at rense op efter de ti største generationsforureninger.

Det kan man læse af den nye årlige redegørelse fra Danske Regioner.

- Det er en enorm opgave, vi har og ser ind i, når det kommer til at håndtere forureninger, som truer vores sundhed og drikkevand. Vi får hele tiden ny viden om stoffer, som viser sig at være problematiske, og derfor kræver det en klar daglig prioritering i regionerne, siger Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Stoffer spredt i jord og grundvand

Det er særligt stoffer som pesticider og klorerede opløsningsmidler, der tidligere har været anvendt i stor stil, som nu truer med at forurene vandværker og indeklimaet i boliger overalt i Danmark.

Særligt de klorerede opløsningsmidler bruger regionerne mange penge på. Det vil sige kemiske stoffer, som har været brugt til bl.a. rensning af tøj og som opløsningsmidler i maling og lak. De blev tidligere brugt i meget stort omfang, og brugen og håndteringen af de store mængder har ført til, at stofferne er spredt i jord og grundvand. Stofferne er også hovedproblemet i de store generationsforureninger i Grindsted, Kærgård Klitplantage, Himmark Strand, Naverland, Skuldelev og Lundtofte.

- Disse stoffer er årsag til nogle af de værste forureninger af grundvandet i Danmark. Regionerne har brugt mange midler på at bekæmpe dem, og der er ingen tvivl om, at mange vandværker i dag ville være udfordrede af forurening, hvis det ikke var for regionernes store indsats, siger Heino Knudsen.

Ud over indsatsen for at beskytte sundhed og drikkevand tog regionerne 2020 også fat på en ny opgave, nemlig at undersøge forurenede grunde, som kan skade miljøet i vandløb, søer og langs kyster. Det er en del af arbejdet med at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Læs redegørelsen her:

 

Fakta om indsatsen i 2020:

  • Regionerne har brugt 441 mio. kr. på indsatsen over for jordforurening
  • Der er gennemført 1175 historiske redegørelser, 1245 indledende undersøgelser og 485 videregående undersøgelser-
  • Der er foretaget 110 oprensninger, og der er 245 tekniske anlæg til oprensning i gang
  • 230 steder har man iværksat overvågninger af forureningen

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen, Chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M:2399 2372
E:bvi@regioner.dk

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere