Gå til indhold

Trafik

Danske Regioner: Unge skal cykle mere

Den kollektive trafik er under pres. Derfor er det vigtigt at udvikle den kollektive mobilitet, så flere vælger bus, tog, letbane, samkørsel – og cyklen. Det gælder ikke mindst blandt de unge, hvor over halvdelen aldrig pendler til arbejde eller uddannelse på cykel.

Af Anders G. Christensen, formand for Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU. Indlægget er bragt i Altinget den 15. december 2023. 

Det skal være muligt at bo, arbejde og uddanne sig i alle dele af landet – også uden adgang til egen bil. 
Men det mål er under pres, fordi den kollektive trafik er under hårdt pres. Derfor er det vigtigt, at vi i de kommende år udvikler den kollektive mobilitet. Fremover skal langt flere end i dag vælge bus, tog, letbane, samkørsel og cyklen.

For nylig afleverede Danske Regioner sine anbefalinger til regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet. Her går en af anbefalingerne netop ud på at fremme cyklisme. 

Ja, faktisk kan vi slet ikke klare os uden cyklerne. De skal enten hjælpe med at bringe os hele vejen mellem hjem og arbejde/uddannelse. Eller hjælpe med at bringe os frem og tilbage til de regionale hovedårer for at blive transporteret videre med for eksempel busser og tog.

Det vil skabe mindre trængsel på vejene, mindre luftforurening og CO2-udledning og øget trafiksikkerhed, fordi cyklister udgør en mindre fare for andre trafikanter end bilister.

Og det vil skabe mere sundhed. Beregninger fra Danske Regioner i 2021 viser således, at hvis danskerne cyklede 20% mere end i 2019, så ville det føre til 430.000 færre sygedage og en samfundsøkonomisk gevinst på 3,2 milliarder kroner.

Da cirka halvdelen af alle beskæftigede i Danmark har under 10 kilometer til arbejde, er der et kæmpe potentiale for at bruge cyklerne mere.

Men potentialet udnyttes slet ikke tilstrækkeligt. Selv om Danmark med rette bryster sig af at være en af verdens førende cykelnationer, er der også en række tegn på, at cykelnationen er under pres, fordi danskerne cykler mindre.

Det gælder blandt andet – og måske paradoksalt nok – blandt de unge, som sammen med børnene ellers er den gruppe i Danmark, der cykler mest.

Via Operate foretog Danske Regioner sidste sommer en undersøgelse af de unges cykelvaner. Den viser, at 88% af de unge finder det naturligt, at man bruger cyklen til transport.

Men én ting er holdning, et andet er handling. Undersøgelsen viser nemlig også, at kun godt hver fjerde ung har cyklen som fast transportmiddel, mens over halvdelen af de unge aldrig pendler til arbejde eller uddannelse på cykel.

Dette misforhold er en udfordring for cykelkulturen i Danmark. Og tidligere undersøgelser viser, at når først cyklen er røget ud af de unges vaner, så skal der meget til, før den kommer tilbage.
Så hvordan gør vi det lettere for ikke mindst unge at vælge cyklen?

En af barriererne mod at cykle er transporttiden. Hvis de unge kan pendle til arbejde eller uddannelse inden for 15 minutter, så cykler 48% af dem dagligt. Hvis det tager mere end 15 minutter faldet andelen, der cykler, markant til 18%.

En anden barriere er muligheden for at parkere sin cykel. Hvis der er adgang til gode parkeringsforhold – for eksempel overdækkede og/eller aflåste cykelparkeringer – så cykler 39% af de unge fast. Hvis parkeringsforholdene ikke er gode. Falder andelen til 26%.

Derfor gælder det blandt andet om at etablere bedre faciliteter til cykelparkering ved  trafikale knudepunkter og stoppesteder.

En anden mulighed er at integrere cyklen mere i den kollektive trafik. Det kan for eksempel ske ved at køb af pendlerkort giver mulighed for at bruge en delecykel til og fra busstoppestedet eller stationen.

Den model har man med stor succes indført i den hollandske by Utrecht, hvor byen har stillet 15.000 delecykler til rådighed.

Endelig handler det om, at forældre bliver bedre til at opfordre de unge til at cykle. Og om at arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne foretager flere tiltag for at fremme cyklismen blandt ansatte eller elever.

Cyklen kan ikke dække hele vores transportbehov. Men som vi fremhæver i vores indspil til ekspertgruppen, spiller cyklen sammen med bus, tog, delebiler og samkørsel en vigtig rolle i det samlede mobilitetsbillede.

Derfor opfordrer vi Folketinget til at støtte initiativer, der kan få flere til at cykle.