Gå til indhold

Sundhed

Regioner og kommuner vil udbrede indsats, der nedbringer dødelighed og genindlæggelser

I projektet ’Kom Trygt Hjem’ har sygehuset behandlingsansvaret for patienter med hoftenært lårbensbrud i 14 dage efter udskrivelse, og kommunen følger tæt og systematisk op i dagene efter indlæggelse for at holde øje med patientens tilstand.

En af sundhedsvæsenets mest sårbare patientgrupper er ældre mennesker, som brækker hoften. For denne patientgruppe er risikoen for genindlæggelse eller i værste fald død betydeligt forhøjet. 

Men en systematisk opfølgning i kommunerne efter aftalte retningslinjer og i et tæt samarbejde med sygehuset i dagene efter udskrivelse har vist sig at have markant effekt med en halvering af både 30-dages dødeligheden og genindlæggelsesfrekvensen. Det viser erfaringerne fra projektet ’Kom Trygt Hjem’, som er en indsats målrettet patienter, der udskrives til plejehjem udviklet af Sygehus Lillebælt i samarbejde med Kolding Kommune og Fredericia Kommune. 

De gode erfaringer skal udbredes

I lyset af de gode resultater har Danske Regioners bestyrelse besluttet, at alle regioner vil arbejde for at udbrede ”Kom Trygt Hjem” i tæt samarbejde med kommunerne. Region Syddanmark er allerede i dialog med kommunerne i regionen, og nu følger de øvrige fire regioner trop. 

- ’Kom Trygt Hjem’ viser en stor positiv effekt for patienterne, og derfor giver det mening for alle regioner at udbrede indsatsen i samarbejdet med kommunerne. Jeg synes det er dejligt, når lokale projekter på den måde kan gøres landsdækkende. For selvfølgelig skal vi lære af hinandens bedste initiativer. 

- I Danske Regioner arbejder vi for at udbrede de indsatser, der virker, og ’Kom Trygt Hjem’ for hoftepatienter er et godt eksempel, som vi derfor ønsker skal komme patienter til gavn i hele landet, siger Christoffer Buster Reinhardt, som er formand for Danske Regioners Udvalg for det nære sundhedsvæsen.  

KL’s Sundheds- og Ældreudvalg har ligeledes drøftet erfaringerne med Kom Trygt Hjem. Udvalget har stort fokus på, at de gode indsatser og initiativer, som igangsættes i klyngerne og som har en stor effekt og værdi for borgerne, udbredes. Det er ’Kom Trygt Hjem’ et godt eksempel på, og det kan inspirere andre klynger.

- Vi har stort fokus på at sprede de gode indsatser fra de enkelte klynger, så de kan komme borgere fra hele landet til gavn. Det gælder ikke mindst i forhold til vores ældre medborgere, for her har vi i en stor og vigtig fælles opgave med at få skabt sammenhængende og trygge behandlingsforløb. 

- Derfor er jeg også glad for at se, at vi kan trække på hinandens gode erfaringer og sikre, at vi får spredt de gode initiativer hurtigere end tidligere. På den måde er ”Kom Trygt Hjem” et rigtig godt eksempel på, hvad klyngerne kan, siger fungerende formand for Sundheds- og Ældreudvalget i KL, Sisse Marie Welling.

Højner livskvalitet for borgerne

I arbejdet med at udbrede de løsninger, der har vist gode erfaringer, er der særligt fokus på de mange patienter, som hvert år bliver indlagt akut med tilstande, som ellers kunne være forebygget gennem en tidligere indsats. Det gælder især de ældre patienter.

Udover de flotte fald i genindlæggelser og dødelighed har ’Kom Trygt Hjem’-initiativet også positiv effekt på patienternes livskvalitet. Det skyldes, at patienterne undgår genindlæggelse, er bedre smertedækket, og at der er styr på væskebalancen. Desuden oplever patienterne en tættere kontakt til plejepersonalet i kommunerne. 

Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup glæder sig over initiativet:

- Det her handler jo ikke bare om tal for genindlæggelser og dødelighed – det handler i høj grad om ældres trivsel og tryghed. Derfor har vi opfordret til et udvidet behandlingsansvar udover de 72 timer for ældre patienter med høj skrøbelighed. Så jeg ser det som rigtigt positivt, at Danske Regioner og KL nu vil arbejde for at udbrede de gode erfaringer til alle landets regioner og kommuner.

- Som ældre patient er man dybt afhængig af, at man får den rette hjælp, når man bliver udskrevet fra hospitalet og kommer hjem igen. Derfor håber jeg, at udbredelsen af denne model for hoftepatienter vil sikre en mere systematisk og ensartet opfølgning i alle kommuner, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

FAKTA

Projektet 'Kom Trygt Hjem' er udviklet og afprøvet på Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding i samarbejde med Fredericia og Kolding Kommune

Indsatserne i Kom Trygt Hjem består af:

  • Et udvidet behandlingsansvar for sygehuset i 14 dage efterudskrivelsen, og varetagelse af behandlingen af patienten i samarbejde med sygeplejersken fra den kommunale akutfunktion.
  • En systematisk opfølgning fra   kommunen i de første 6 dage efter udskrivelse samt et afsluttende besøg fra den kommunale akutfunktion efter 14 dage.
  • Der er gennemført en forskningsevaluering af projektet i perioden 2018-22. Evalueringen viste en reduktion i genindlæggelser fra 30 til 14 % og en reduktion i dødelighed fra 13 til 6%.
  • Erfaringerne fra ’Kom Trygt Hjem’ peger bl.a. også på, at indsatsen har styrket samarbejdsrelationerne på tværs af sektorer og øget kompetenceudviklingen af det kommunale personale.
  • Projektet er nu ved at blive afprøvet på andre målgrupper på Sygehus Lillebælt og i Kolding kommune. Det gælder fx for patienter, der udskrives til eget hjem
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere