Gå til indhold

Skærpet tiltag skal sikre bedre lægedækning

Dele af landet er udfordret af lægemangel, og der er behov for speciallæger til hospitalerne uden for de største byer. Regionerne har flere tiltag i gang, og Danske Regioners bestyrelse har netop besluttet at justere den model, som skal bidrage til bedre speciallægedækning i hele landet.

Når patienter tilses og behandles på hospitaler i fx Esbjerg, Thisted og på Falster, skal de vide sig sikre på, at hospitalerne er bemandet med de rette speciallæger. Men det kan knibe, fordi de største universitetshospitaler tiltrækker hovedparten af speciallægerne. Lægedækningen skal være god i hele landet, og derfor har Danske Regioners bestyrelse på et møde i dag besluttet nye tiltag, der skal bidrage til at skabe bedre balance i speciallægedækningen.

”Bopælen skal ikke afgøre, hvor god hospitalsbehandlingen er. Alle borgere i landet skal have adgang til de nødvendige specialister på deres hospital. Som politikere har vi et ansvar for at sikre en god lægedækning i hele landet, og derfor justerer vi nu lidt på et af de håndtag, vi har til rådighed,” siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

En bedre model

I december 2016 besluttede Danske Regioners bestyrelse at ”fastfryse” antallet af speciallæger på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Odense. Fastfrysningen skulle ske ud fra det budgetterede antal speciallæger i hospitalernes 2017-budgetter. Men i december 2017 viste en evaluering, at det budgetterede antal lå væsentligt over de faktisk ansatte speciallæger på hospitalerne. I praksis har fastfrysningen derfor ikke gjort nogen forskel.

På den baggrund har bestyrelsen i dag besluttet, at fastfrysningen på de store universitetshospitaler i stedet skal beregnes ud fra, hvor mange speciallæger der reelt er ansat per 1. januar 2018.

Pallet af initiativer

Bent Hansen, formand i Danske Regioner, siger:

”Fastfrysningen er et af mange tiltag, som skal sørge for bedre lægedækning i hele landet. Vi optager også flere medicinstuderende på universitetet i Aalborg, vi åbner muligheden for nye, sammenhængende uddannelsesforløb, og vi indgik i efteråret en vigtig overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation, hvor lægerne blandt andet honoreres ekstra for at drive praksis i lægedækningstruede områder. God lægedækning er et fælles ansvar.”

Stephanie Lose tilføjer om modellen med speciallæger:

”Vi havde i december 2016 en ambition om at bidrage til bedre lægedækning i alle områder af landet, og den ambition har vi stadig. Det er derfor, det var nødvendigt at justere modellen.”

 

FAKTA: Speciallæger

• Fastfrysningen af speciallæger gælder for Rigshospitalet Blegsdamsvej/Glostrup, Herlev/Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus.

• Der gøres status to gange i løbet af 2018. Ordningen er toårig og skal evalueres i begyndelsen af 2019. Til den tid vil Danske Regioner invitere bl.a. Lægeforeningen, Overlægeforeningen og Yngre Læger til at byde ind med løsninger til bedre lægedækning i hele landet.

• Enkelte hospitalsafdelinger vil kunne få dispensation fra ordningen, hvis det fx er nødvendigt med flere speciallæger til at opfylde lovgivning. Koncerndirektionen i hver enkelt region behandler dispensationsansøgningerne.


Læs mere:

• Bestyrelsespunkt: Ansættelse af speciallæger ved universitetshospitaler, februar 2018 (pdf, side 21)

• Bestyrelsespunkt: Antal af speciallægestillinger, december 2017 (pdf, side 25) 

• Status: Regionernes implementering af Lægedækningsudvalgets anbefalinger, november 2017 (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8198
M: 2917 0933
E: tij@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder