Gå til indhold

Økonomi:

Regionernes budgetaftaler er i hus

Alle fem regioner har nu budgetaftale på plads for 2024. Regionerne holder rammen som er aftalt med regeringen.

I alle fem regioner er der nu indgået brede budgetforlig for 2024, som sætter rammerne for bl.a. driften af sygehuse og psykiatri samt kollektiv trafik, grøn omstilling og indsatser mod PFAS-forurening.

Budgetterne bærer præg af, at regionerne har taget ansvar og foretaget de nødvendige prioriteringer for at få enderne til at mødes inden for de rammer, som blev aftalt med regeringen i regionernes økonomiaftale.

Det har blandt andet været nødvendigt at tage højde for stigende udgifter på praksisområdet dvs. inden for almen praksis og speciallægepraksis. Der er ligeledes afsat penge til de stigende udgifter til tilskudsmedicin. Samtidig gennemføres der administrative besparelser i regionerne i forlængelse af økonomiaftalen for 2024, som forudsætter, at regionerne sparer 300 mio. kr. på administrative opgaver.

Aftalerne i regionerne slår fast, at der prioriteres penge til at styrke kapaciteten på de offentlige sygehuse med henblik på fortsat at forkorte ventetider og afvikle det behandlingsefterslæb, som opbyggede sig i årene under Covid-19 pandemien. Regionerne har ligeledes fokus på initiativer, der understøtter rekruttering og fastholdelse samt bedre arbejdstilrettelæggelse på hospitalerne.

Regionerne har desuden prioriteret penge til kræftområdet, hvortil der er øremærket midler som led i regeringens sundhedspakke.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere